Knack 04/10/2013

Lezersbrief in Knack

Kerk

Als de auteur (bedoeld is Chris De Stoop in zijn artikel ‘Hoe God verdween uit Vlaanderen’ in Knack van 27 maart) het heeft over ‘levende gemeenschappen’ vind ik dat hij ook degene moet vermelden die wel in de traditie van de kerk staan. Zo ken ik Sant’Egidio, een lekenbeweging, die wereldwijd 70.000 leden telt. Het zijn mensen die het evangelie in concreto beleven. Door hun gemeenschappelijke gebed, hun vriendschap met en hun inzet voor daklozen, armen, gevangenen, mensen zonder papieren, arme kinderen brengen zij de waarden en de woorden van Jezus tot leven. Ja, hun eucharistievieringen zijn traditioneel of, wat u zou noemen, conservatief. Maar ze zijn vooral universeel, oecumenisch, met behoud van liturgie en aloude symbolen. De deelnemers aan de vieringen zijn van zeer diverse pluimage: jong en oud, rijk en arm, wit en gekleurd, gezond en gehandicapt. Hier leeft God, in de kerk, ook in Vlaanderen!

 

Monique Van Parijs