tertio 06/05/2013

Tertio – Nieuwe bisschop doet Luikenaars in juli extra feestvieren

De Luikenaars vieren dit jaar dubbel zo hard feest in juli. Koning Albert komt er op 19 juli op bezoek ter gelegenheid van zijn twintig jaar koningschap. En uiteraard vieren ze in de ‘Cité Ardente’ naar jaarlijkse gewoonte op 14 juli met de Fransen hun nationale feestdag mee. Voeg daarbij, uitgerekend op dezelfde dag, de wijding in de Sint-Pauluskathedraal van bisschop Jean-Pierre Delville, en de pret kan niet meer op.


Delville wordt de 92ste bisschop van Luik en op zijn persconferentie naar aanleiding van zijn benoeming, in aanwezigheid van aartsbisschop André-Joseph Léonard, reageerde hij humoristisch met zijn allusie op de bestorming van de Bastille.

Snelle bisschopsbenoeming

Al even revolutionair is de snelle benoeming door de paus van de opvolger van de ontslagnemende Luikse bisschop Aloys Jousten. Minder dan zeven maanden geleden bood die geapprecieerde bisschop, afkomstig uit de Oostkantons, zijn ontslag aan. Men schatte redelijkerwijze in dat zijn opvolger na de zomervakantie zou worden benoemd. Gewoonlijk neemt Rome zijn tijd en een ontslagnemende bisschop moet soms nog lang aanblijven.

Paus Franciscus heeft sneller zijn beslissing genomen. Daarom bestaat de neiging te denken dat het profiel van de nieuwe bisschop daarmee te maken heeft. En meer nog. Dat kan er zelfs op wijzen dat het profiel van Delville wel eens model zou kunnen staan voor de nieuwe bisschoppen tijdens dit pontificaat. Volgens de paus heeft Delville de vereiste kwaliteiten. En wijzen die ook niet naar het profiel van paus Franciscus zelf, zoals hij zich laat kennen sedert zijn verkiezing op 13 maart?

Arme kerk voor de armen

De 62-jarige Delville staat zichtbaar op dezelfde lijn als Jorge Mario Bergoglio zelf en zijn arme kerk voor de armen: ”Una chiesa povera e per

i poveri.” De nieuwe bisschop is al 35 jaar actief in de Sant’Egidiogemeenschap die hij leerde kennen tijdens zijn studies in Rome. Sindsdien houdt hij in België voeling met die gemeenschap. Ze ontstond na het Tweede Vaticaans Concilie in de drukke wijk Transtevere in Rome. Sant’Egidio verenigt in zich contemplatie en actie. De gemeenschap legt de nadruk in het dagelijkse leven op het gebed en tezelfdertijd op de opvang van de armsten en de minstbedeelden in de samenleving. En armoede is veel meer dan alleen maar materieel gemis in de geglobaliseerde wereld. Sant’Egidio is tevens bekend voor haar rol in de dialoog tussen de godsdiensten en haar bemiddeling in moeilijke oorlogsconflicten van de Derde Wereld.

Inzet in Luikse parochies

Vanuit die inspiratie leefde Delville al als hulppastoor in niet minder dan vier parochies in het hartje van Luik. In de parochie van Saint-Martin begon hij met een sociaal café voor hen die elders niet welkom waren; in die van Saint-Barthélemy opende hij zelfs een restaurant voor daklozen en asielzoekers. Tevens vormde hij er een ‘École de la Paix’ om contacten te leggen tussen mensen uit heel verschillende milieus. De nieuwe bisschop is een goed organist, haalde de Prijs van het conservatorium van Luik en zette zich in voor een mooie culturele beleving van het geloof. In de parochie Saint-Jacques, waar hij ook actief was, werd een prachtig orgel uit het begin van de zeventiende eeuw gerenoveerd.

Hoogleraar aan UCL

Delville, geboren in een gegoede Luikse familie, is historicus en theoloog. Hij werd een zeer gewaardeerde hoogleraar aan de UCL waar hij kerkgeschiedenis doceerde. Hij werkte ook mee aan de promotie van de Archives catholiques, het Franstalige broertje van KADOC, en vond nog tijd om de lokale geschiedeniskringen een handje toe te steken. Altijd was hij bereid de actualiteit van de kerk voor de media te duiden. Hij deed dat zelfs uitstekend na de keuze van paus Franciscus. Nu zal hij zelf moeilijke beslissingen moeten nemen. Dat schrikt hem niet af. Als kenner van het Tweede Vaticaans Concilie pleit hij voor meer collegialiteit en een betere plaats voor de leken, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Uw reacties zijn welkom op redactie@tertio.be

Dit artikel werd met toestemming overgenomen - zie www.tertio.be

Verneem meer over abonnementsvoorwaarden van Tertio. Klik hier.

 
Christian Laporte