KatholiekNieuwsblad 06/07/2013

Katholiek Nieuwsblad – De professor wordt bisschop

Het historische bisdom Luik heeft sinds vrijdag een nieuwe bisschop, de 62-jarige hoogleraar Jean-Pierre Delville. “Hij is priester in hart en nieren.”


Aan de Nederlandse kant van de taalgrens mag hij relatief onbekend zijn, Franstalige Belgische katholieken zullen zijn gezicht allicht al kennen. Jean-Pierre Delville was in het verleden onder meer de Franstalige woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. Het is maar een van de vele functies op zijn lange cv, waarin parochiewerk, staffuncties en academische posities elkaar afwisselen.

Afgelopen vrijdag benoemde paus Franciscus de historicus tot 92e bisschop van Luik, als opvolger van mgr. Aloys Jousten. Aartsbisschop André Léonard, voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, toonde zich tijdens de persconferentie verheugd, meldt deredactie.be. Hij kent Delville al jaren. “Ik denk dat het ook Aloys Jousten verheugt dat het bisdom Luik een volwaardige opvolger krijgt.”

‘Aangenaam verrast’

De bisschop-elect zei zijn benoeming “een grote verrassing” te vinden. In soortgelijke bewoordingen reageert Tertio-redacteur Jan De Volder desgevraagd. “Ik was heel aangenaam verrast.” Hij kent Jean-Pierre Delville goed; beiden zijn verbonden aan de gemeenschap Sant’Egidio, die het geloof en de dienst aan de armen verbindt. Dat past bij het bisdom Luik, denkt De Volder. “Dat kent een lange traditie van sociaal-katholicisme. De sociale rechtvaardigheid stond er in de negentiende eeuw al op de agenda en de Luikse priester Antoine Pottier, een van de grote voorbeelden voor de nieuwe bisschop, speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sociale leer van de Kerk. Mgr. Jousten stond ook in die lijn, en die zal de nieuwe bisschop zeker verder zetten.”

‘Het hart verpand’

En het zal niet bij mooie woorden blijven, verwacht De Volder. “Delville heeft een heel persoonlijke omgang met arme mensen. Hij gaat heel geregeld op zaterdag daklozen bedienen in een restaurant in Luik. Het zou me niet verwonderen als hij dat blijft doen.”

Delville’s band met de Sant’Egidio-gemeenschap ontstond toen hij in de jaren zeventig in Rome studeerde. Hij ontving de diakenwijding zelfs in de gelijknamige kerk in de Eeuwige Stad. “Hij ontdekte de gemeenschap er samen met andere Belgische priesters. Het was voor hen een beetje de vervulling van de Kerk waarvan zij droomden: het Evangelie in de praktijk, daaraan hebben zij hun hart verpand. Sinds de jaren negentig is er ook een Sant’Egidio-gemeenschap in Luik, en later kwam er een in Louvain-la-Neuve, waar hij doceert.”

Traditie en vernieuwing

“Delville vindt dat leken een specifieke plaats innemen in de Kerk, een andere dan de priesters, maar wel een die uitgebreid kan worden. Hij staat open voor ontwikkelingen daarin. Hij heeft gezegd dat het diakenschap opengesteld zou kunnen worden voor vrouwen, zoals het tot het jaar 1000 bestaan heeft, maar ik wil hem daar niet op vast pinnen. Hij gaat daarin geen revolutie ontketenen. Delville staat niet voor een heel klerikale aanpak, maar is wel priester in hart en nieren.”

Tegelijk is Delville namelijk iemand “die zich plaatst in de lange traditie van de Kerk. Er is geen levende kerkhistoricus die het bisdom Luik zo bestudeerd heeft als hij; die lijn zit erin”. Afgelopen zaterdagavond nog, merkt De Volder op, vierde de aankomende bisschop de Mis volgens de Tridentijnse ritus. “Dat viel mij op. Hij doet dat sinds enkele jaren af en toe. Delville is op en top een man van Vaticanum II, geen traditionalist, maar hij staat in de lange traditie en heeft daar geen problemen mee.”

Dit artikel werd met toestemming overgenomen uit Katholiek Nieuwsblad - zie www.katholieknieuwsblad.nl

 

 
Peter Doorakkers