Joods Actueel 02/07/2011

Joden, Christenen en Moslims op interreligieus ontbijt

Op zondag 6 februari werd in Antwerpen een bijzondere interreligieuze bijeenkomst gehouden. Op vraag van het paleis organiseerde de St.-Egidiusgemeenschap een samenkomst voor de drie belangrijke monoteïstische religies.


Op zondag 6 februari werd in Antwerpen een bijzondere interreligieuze bijeenkomst gehouden. Op vraag van het paleis organiseerde de St.-Egidiusgemeenschap een samenkomst voor de drie belangrijke monoteïstische religies. Dat kaderde in de internationale ‘Interfaith Harmony Week’. Meer dan vijftig vertegenwoordigers van deze godsdiensten woonden de ontmoeting bij. Er werd gekozen voor een interreligieus ontbijt – mét koosjere ontbijttafel voor de Joodse gasten.

Namens de Joodse gemeenschap waren onder andere vertegenwoordigers van de Shomre Hadas, B’nai B’rith en de Wizo aanwezig. De Katholieke Kerk was vertegenwoordigd door de pauselijke nuntius van ons land Mgr Giacinto Berloco en door de bisschop van Antwerpen mgr. Johan Bonny. Voor de islam was o.a. de voorzitter van de moslimexecutieve uitgenodigd.

Aan verschillende tafels werden ‘trialooggesprekken’ gevoerd: niet alleen theologen, priesters, rabbijnen en imams, maar ook journalisten van verschillende geloofsovertuiging, vrouwen en ziekenhuispastors gingen met elkaar in gesprek.

Om de belangstelling voor deze bijeenkomst vanwege de regering te onderstrepen was ook premier Leterme aanwezig. Hij prees dit initiatief in zijn toespraak en was – net zoals alle sprekers – de St.Egidiusgemeenschap zeer dankbaar om steeds opnieuw dergelijke projecten te organiseren. Rabbijn Abraham Malinksy, mevrouw Nadine larchy en dr. René Trau hielden korte toespraken namens de Joodse gemeenschap. Aan het einde van de plechtigheid werd symbolisch een olijfboom geplant in de mooie tuin van St.-Egidius. Dit gebeurde door de leden van de interreligieuze trialoog, rabbijn Aaron Malinky, vicaris Hendrik Hoet en imam Jamal Maftouhi.

Organisator Jan De Volder stelde dat voor Sant’Egidio de uitdaging van de 21ste eeuw niet is om ‘de botsing van de beschavingen uit te vechten’, maar integendeel te ijveren voor de uitbouw van een ‘beschaving van het samenleven’. Hij onderstreepte ook dat er wel vaak over de noodzaak van interreligieuze dialoog wordt gesproken, maar dat die in de praktijk nog veel te weinig wordt gevoerd. De gemeenschap van Sant’Egidio zet zich zowel lokaal als internationaal in voor verzoening en vrede, met name door de ontmoeting tussen mensen van verschillende culturen en levensbeschouwingen te bevorderen.