Gazet van Antwerpen 12/19/2013

Gazet van Antwerpen – Nu ook kerstmaal voor geïnterneerden

Het dak- en thuislozenrestaurant Kamiano van de Sint-Egidiusgemeenschap schotelt op 25 december voor het eerst een selecte groep Antwerpse gevangenen een kerstmaal voor. Voor enkele honderden dak- en thuislozen doet de vereniging dat intussen al twintig jaar.


In overleg met de directie van het Antwerpse arresthuis engageert de Sint-Egidiusgemeenschap zich om op kerstdag een selecte groep van de gevangenispopulatie een feestelijke maaltijd te serveren. “Het gaat om een groep van zestig geïnterneerden”, zegt Dirk Van der Goten, Kamiano-vrijwilliger.

 

“Zij werden in het verleden ontoerekeningsvatbaar verklaard en verblijven langere tijd in het arresthuis in de Begijnenstraat. Het aantal activiteiten is voor hen beperkt, het bezoek schaars. Op de koop toe staat kerstdag als feestdag gecategoriseerd, waardoor zij op die dag geen bezoek mogen ontvangen. Zelfs de grootste ketter wil een dag als kerst niet alleen doorbrengen, een dag waarop eenzaamheid nog zwaarder weegt dan andere dagen.”

 

Feesttafel

 

Een groep van dertig Kamiano-vrijwilligers steekt daarom op 25 december de handen uit de mouwen om hen een feestelijke kerst te geven. De zestigkoppige groep van geïnterneerden wordt wel verdeeld over twee maaltijdmomenten, zodat het samenzijn logistiek beheersbaar blijft.

 

Het feestmaal zelf is het menu dat aan alle gevangenen wordt voorgeschoteld, met dat verschil dat de anderen het in hun cel eten. De geïnterneerden delen de maaltijd aan de feesttafel. Op het menu staat kreeftensoep, gevolgd door rumsteak. Het kerstmaal wordt afgerond met ijstaart en koffie.

De Sint-Egidiusgemeenschap brengt voor de geïnterneerden ook geschenken mee. “Het gaat om zaken als schrijfpapier, tekenpapier, potloden, pennen en postzegels”, zegt Dirk Van der Goten. “Een brief is voor hen een manier om in interactie te staan met de wereld. Het voorkomt dat ze geïsoleerd en in zichzelf gekeerd geraken. Het andere materiaal stimuleert dan weer hun creativiteit.”

 

Proefproject

 

Kamiano-vrijwilliger Dirk Van der Goten startte twee jaar geleden een proefproject op de vrouwenafdeling van de Antwerpse gevangenis. Hij geeft computerlessen en Nederlands voor anderstaligen. Wie de cursus voltooit, krijgt een attest dat door de VDAB erkend wordt. Zijn project heeft voor de Sint-Egidiusgemeenschap de deur van het arresthuis in de Begijnenstraat in zekere zin geopend.

 

“De gevangenis en het dak- en thuislozenrestaurant Kamiano kregen al langer nu en dan dezelfde bezoekers over de vloer. Dakloosheid en kleine criminaliteit kunnen niet helemaal worden losgekoppeld van elkaar. Het gebeurt wel vaker dat een vrijwilliger er langsloopt nadat een vaste Kamiano-bezoeker wat mispeuterde.”

 

De gevangenis in de Begijnenstraat is weliswaar een arresthuis, en geen strafinrichting. Beklaagden zitten in voorarrest en wachten de start of uitkomst van hun proces af. In theorie is hun verblijf van korte duur. Het probleem van overbevolking in de Vlaamse gevangenissen heeft evenwel tot gevolg dat veroordeelden er in praktijk langere tijd doorbrengen.

 

“Detentie mag geen verloren tijd zijn. Wie de cursus tot een goed einde brengt, heeft een attest in handen dat exra kansen genereert op de arbeidsmarkt”, zegt Dirk Van der Goten. “Het project bevordert op termijn de reïntegratie in de maatschappij.” Sinds de opstart heeft Van der Goten als lesgever dertig tot veertig gedetineerden begeleid.

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Sint-Egidiusgemeenschap met de steun van Kamianovrijwilligers een kerstmaal voor dak- en thuislozen in de Carolus Borromeuskerk. Telkens woont een vierhonderdtal personen het feestmaal bij. Zo’n tweehonderd vrijwilligers steken die avond de handen uit de mouwen.

 
Ruben Aerts