Gazet van Antwerpen 12/19/2013

Gazet van Antwerpen – “Wij merken een Franciscuseffect”

Voor de organisatie van het kerstmaal voor dak- en thuislozen kan de Antwerpse afdeling van de Sint-Egidiusgemeenschap, een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen actief is, jaarlijks op de bereidwillige hulp van heel wat vrijwilligers rekenen.


“In de loop der jaren stelden steeds meer mensen zich kandidaat”, zegt Jan De Volder van de Sint-Egidiusgemeenschap. “Om die bereidwilligheid ook te benutten hebben we in de loop der jaren bijkomende initiatieven op poten gezet in kansarme wijken en op locaties zoals het vluchtelingencenter op Linkeroever.

ll Ook dit jaar stelt de gemeenschap een toename van het aantal vrijwilligers vast. “Op de infovergadering voor het kerstmaal daagden maandagavond een vierhonderdtal vrijwilliger op. Een jaar geleden waren dat er nog ruim driehonderd.” Bij Sint-Egidius heeft men het nu over een zogenaamd Franciscuseffect, verwijzend naar de huidige paus. “Met een paus die zo duidelijk spreekt over solidariteit en vriendschap met de armen, voelen veel mensen zich aangespoord om persoonlijk een extra-inspanning te doen, in het bijzonder met Kerstmis.”

 
Ruben Aerts