hln_logo 02/12/2014

HLN – 400 religieuze leiders uit hele wereld verzamelen in Antwerpen

De stad Antwerpen zet zijn schouders onder één van de grootste samenkomsten van religieuze leiders wereldwijd. Na de zomer verzamelen er zo'n 400 kardinalen, bisschoppen, imams, moefti's, rabbijnen, bonzes, dominees en monniken om deel te nemen aan een conferentie rond 'Vrede is de toekomst'.

 


 

De interreligieuze conferentie wordt al jaren georganiseerd door de christelijke lekengemeenschap van Sant'Egidio. Maar het is de eerste maal sinds 1992 dat de bijeenkomst nog eens België aandoet, toen in Leuven. Ditmaal werd ons land uitgekozen vanwege de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Antwerpen kwam dan weer specifiek in aanmerking dankzij het multiculturele en multireligieuze karakter. "Godsdienst wordt te snel voorgesteld als de oorzaak van verdeeldheid en spanningen", zegt de Antwerpse bisschop Johan Bony. Als hoofd van de katholieke kerkgemeenschap in Antwerpen ondersteunt en organiseert hij het evenement mee. "Het is de bedoeling een taal, noem het een alfabet, te ontwikkelen rond hoe samen te leven met elkaar", vult coördinator Jan De Volder aan.

Assisi

Drie dagen lang treden de religieuze leiders in dialoog met elkaar 'in de Geest van Assisi'. Die term slaat op de historische ontmoeting op 27 oktober 1986 tussen de wereldleiders van het jodendom, christendom, de islam en de grote Aziatische godsdiensten in het Italiaanse Assisi. Maar naast religieuze leiders worden ook vertegenwoordigers van de politieke, sociaaleconomische en culturele wereld uitgenodigd, onder wie dus ook niet-gelovigen. De panelgesprekken zullen daarom ook gaan over verschillende conflicthaarden zoals het Midden-Oosten of Afrika, en de economische en ecologische uitdagingen van deze tijd. De bijeenkomst start op 7 september met een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Op 9 september is er een feestelijke slotceremonie op de Grote Markt. Het definitieve programma en de deelnemers worden pas bekendgemaakt in de zomer. "Deze internationale ontmoeting moet een positieve impact hebben op het samenleven van Antwerpenaars met een diverse levensbeschouwing. Daarom verleent de stad financiële en logistieke steun", zegt schepen Philip Heylen.

 

 
SCA