Kerknet 09/09/2014

SLOTOPROEP ‘PEACE IS THE FUTURE’: ‘OORLOG KAN NIET HEILIG ZIJN’

ANTWERPEN (KerkNet) – Vertegenwoordigers van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen uit de hele wereld hebben dinsdagavond, in aanwezigheid van koningin Mathilde, een oproep voor vrede ondertekend en vredeslichten ontstoken. De manifestatie op de Grote Markt in Antwerpen kon op flink wat belangstelling rekenen. In de oproep staat te lezen dat de oorlog slechts door vrede kan worden overwonnen. Zonder vrede zijn er slechts ruïnes en haat, zoals ook nu weer in Oekraïne, het Midden-Oosten en elders in de wereld wordt bewezen.

 


Geweld in naam van God is godslasterlijk

 

"Met meer kracht dan ooit zeggen wij dat er geen heilige oorlog bestaat en dat geweld in naam van God godslasterlijk is", stellen de religieuze leiders, die zich engageren om het leven te verdedigen van broeders en zusters van een andere religie die worden bedreigd. "Laten wij samenwerken aan de toekomst van de wereld, in het besef dat de oorlog een dwaasheid is en de vrede een te ernstige zaak om te worden overgelaten aan slechts enkelen. Dialoog is het medicijn tegen conflicten, het geneest wonden en het maakt de toekomst mogelijk. Oorlog kan slechts worden overwonnen met vrede."

 

Andrea Riccardi, de stichter van de Sint-Egidiusgemeenschap, kreeg kort daarvoor een lang applaus toen hij zei: "Oorlog kan niet heilig zijn! Alleen vrede is heilig, omdat het de naam is van God."

Aan het eind van de avond kondigde bisschop Lucjan Avgustini van Sapë (Albanië) nog aan dat de volgende editie van de internationale vredesontmoeting van de Sint-Egidiusgemeenschap volgend jaar in september in de Albanese hoofdstad Tirana plaatsheeft.

 

Gebed voor vrede in Nigeria, Syrië en Irak

 

In de vooravond vond in de kathedraal van Antwerpen een stil gebed voor vrede plaats in aanwezigheid van de Franse curiekardinaal Paul Poupard, secretaris Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van Kerken, de anglicaanse bisschop van Londen Richard Chartres, de Syrisch-orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II en de orthodoxe metropoliet Athenagoras, samen met kerkleiders uit conflictgebieden als Irak en Nigeria. Elders in de stad hielden joden, moslims, boeddhisten en leden van de andere geloofsgemeenschappen een gebed volgens hun traditie.

 

Tijdens de dienst in de kathedraal maakten de gebeden voor vrede in Zuid-Soedan, Irak, Nigeria, Gaza en Oekraïne sterke indruk. De Chaldeeuwse patriarch van Babylon Louis Sako zei dat vrede de toekomst is voor iedereen, christenen én moslims. "Wij moeten de logica van het geweld stoppen en vervangen door de logica van dialoog en vrede." Vlak daarvoor vroeg de Syrisch-orthodoxe patriarch van Antiochië en het hele Oosten Ignatius Aphrem II stilte en gebed voor de slachtoffers in Irak en Syrië, die hun huizen, hun werk en hun bestaansmiddelen hebben verloren.

 

Geslaagde editie

 

Volgens Andrea Riccardi kijkt de Sint-Egidiusgemeenschap terug op een zeer geslaagde editie van de internationale vredesontmoeting. De bijeenkomst in Antwerpen maakt volgens hem duidelijk dat religies en levensbeschouwingen bij elkaar moeten komen en de dialoog over vrede en religie moeten aanknopen. Zo kunnen zij er ook achter komen hoe andersdenkenden reageren op crisissen, in een wereld die gebukt gaat onder conflict. Hij verwees nog naar belangrijke tussenkomsten van de grootmoefti van Egypte en de sjiitische imam uit Iran, en naar de indringende en beklijvende noodkreet van jezidi's, Arameeërs en Chaldeeën uit Irak en Syrië.