Kerknet 09/07/2014

VREDESONTMOETING ANTWERPEN: ‘VREDE EN VERDRAAGZAAMHEID ZIJN GEEN VERWORVENHEDEN’

ANTWERPEN (KerkNet) – Meer dan driehonderd vertegenwoordigers van religies uit de hele wereld, afgevaardigden van de Europese instellingen en prominenten uit de internationale wereld van de politiek en de cultuur waren zondagavond naar Antwerpen afgezakt voor de internationale vredesontmoeting, op initiatief van de christelijke lekengemeenschap Sant'Egidio, met als thema: ‘Vrede is de toekomst. Godsdienst en culturen in dialoog’. Onverwachte blikvanger van de avond was de toespraak van Vian Dakheel, het Iraakse parlementslid van de jezidi-minderheid. Na haar beklijvende oproep tot steun en solidariteit volgde een minutenlang applaus. Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad zei in zijn toespraak dat de strijd tegen de extremisten van Islamitische Staat (IS) in Irak geen oorlog is van het Westen tegen de islam. "Het is een strijd van de beschaving tegen barbarij."


Handen geven aan een vredevolle samenleving voor iedere mens

 

Op de openingszitting in de Antwerpse stadsschouwburg van de drie dagen durende internationale vredesontmoeting waren er onder meer ook toespraken van Hilde Kieboom (voorzitter van Sant'Egidio België), Kris Peeters, burgemeester Bart de Wever, bisschop Bonny van Antwerpen, Andrea Riccardi, de Syrisch-orthodoxe patriarch Ignatius Aphrem II en rabbijn Skorka, een persoonlijke vriend van paus Franciscus, die in een boodschap aan bisschop Bonny zijn steun uitsprak voor het initiatief.

Mgr. Bonny verwelkomde de deelnemers die in Antwerpen in gesprek gaan over hun bijdrage tot een meer vredevolle samenleving. "Dat uw gesprek in Antwerpen plaats vindt, is belangrijk voor onze stad en ons bisdom. Ook wij, de christelijke en andere religieuze gemeenschappen die hier aanwezig zijn, willen mee bouwen aan een vredevolle samenleving voor iedere mens." Burgemeester Bart De Wever vestigde er de aandacht op dat de wereld op zoveel plaatsen in brand staat: "Zelfs in onze eigen stad geeft dat aanleiding tot spanningen en tot opstootjes van haat, waarvan we echt hadden gehoopt dat ze tot het verleden behoorden. Als godsdienst al niet aan de basis ligt van die conflicten, dan spelen religieuze tegenstellingen toch vaak een cruciale rol. De krantenkoppen van de voorbije maanden zijn bijzonder slechte reclame voor elke wereldgodsdienst met een boodschap van vrede en hoop." Hij vestigde er nog de aandacht op dat Antwerpen inwoners uit 174 landen telt en daarmee de op een na meest multiculturele stad ter wereld is na Amsterdam, maar voor New York en Londen.

 

Oproep tot de internationale gemeenschap

 

Coformateur Kris Peeters benadrukte dat wij vooral in een tijd zoals deze, met zijn vele conflicten en vele vluchtelingen en slachtoffers van geweld, moeten blijven geloven dat vrede de toekomst is. “Mensen die in vrede geloven moeten de handen in elkaar slaan, over de scheidingslijnen van godsdiensten, culturen en grenzen heen. Blijvende vrede is mogelijk. Dat hebben wij ook in België bewezen.” Peeters verwees naar de Europese Unie als ‘indrukwekkendste vredesproject’, terwijl datzelfde Europa weleer bekend stond als strijdtoneel. “Ons land is het voorbeeld dat langdurige vrede geen ijdele hoop hoeft te zijn. Maar wij zijn ook het bewijs dat vrede een werkwoord is. We moeten steeds waakzaam blijven voor sluimerende conflicten. Voor groeperingen die etnische, religieuze of andere verschillen willen misbruiken om mensen tegen elkaar op te zetten. We moeten blijven onderzoeken hoe onze ervaringen uit het verleden ook vandaag nog lessen voor vrede kunnen vormen. We mogen niet vergeten dat honderd jaar geleden ook bij ons religie in het conflict een rol speelde. Aan beide kanten van de loopgraven werd ‘Gott mit uns’ gescandeerd, ‘Dieu le veut’, ‘God with us’ of ‘de Heer staat ons bij’. Zo’n leuzen overstemmen maar al te vaak de religieuze leiders die steeds opnieuw de aandacht vestigen op de vredesgedachte.”

 

Het Iraakse parlementslid Vian Dakheel van de jezidi-minderheid verwees naar het dramatische lot van deze bevolkingsgroep in Sinjar (Irak) in augustus. “Maar ik ben er bijna zeker van dat u niet op de hoogte bent van de details van de onvoorstelbare misdaden tegen deze vreedzame gemeenschap, die in zijn religieuze en sociale cultuur geen geweld en geen moord kent.” Dakheel maande internationale instellingen, waaronder het Comité voor de Mensenrechten en de VN-veiligheidsraad, aan om een onderzoek in te stellen naar de slachtpartij van jezidi. “Wij roepen de westerse landen op de asielprocedure voor jezidi-vluchtelingen te vereenvoudigen. De internationale gemeenschap moet een vredesmacht op de been brengen om het geweld tegen minderheden te stoppen. Er moet eveneens humanitaire hulp worden verstrekt aan een half miljoen vluchtelingen en daklozen uit de streek van Sinjar en Nineve en de internationale gemeenschap moet zich tot het uiterste inspannen voor de bevrijding van 5.000 vrouwen en jezidi-kinderen die door Islamitische Staat (IS) zijn ontvoerd en honderden jonge meisjes die zijn verkracht.”

 

Bouwen aan een verenigde wereld

 

De organisatoren hopen dat deze internationale vredesontmoeting, tegen de achtergrond van de conflicten en de internationale spanningen, gelovigen en alle mensen van goede wil aanspoort om te bouwen aan een verenigde wereld waarin een cultuur van vrede, tolerantie en het leven groeien. Tijdens panelgesprekken en debatten wordt maandag en dinsdag van mening gewisseld over onderwerpen als de conflicten in Irak en het Midden-Oosten, de dialoog tussen de godsdiensten, de rechtvaardiging van geweld in naam van God, maar evenzeer duurzame ontwikkeling, de strijd tegen de armoede in de 21ste eeuw, migratie, onderwijs en vrede en de toekomst van Europa.