logo_tertio 12/19/2012

Tertio – Solidariteit brengt leven in kerststal

 

 

 

Alternatieve formules om authentieker kerst te vieren zijn steevast gericht op solidariteit. Veel vrijwilligers vinden het, na een crisisjaar, verrijkend om tijd en vriendschap te schenken. “Wanneer zo een verbond ontstaat met de meest nederigen, herleeft de kerststal.”

 


Eenvoud en engagement verkiezen ze boven opgeklopte eindejaarsvreugde en de consumptiezucht rond Kerstmis. Een van hun symbolen is de ‘Andere Kerstmarkt’, een duurzame en solidaire variant van de reguliere eindejaarsmarkten. Als werkterrein palmen ze het parochiezaaltje of een daklozenrestaurant in. Wie zé zijn? Wel, de vele vrijwilligers die het kerstfeest liever authentieker beleven. Tijdens hun acties (zie blz. 7) geven deze ‘mensen van goede wil’ steevast hun tijd en vriendschap. Als waren ze Drie Koningen maar dan met immateriële varianten op goud en mirre in de aanbieding.

 

Van markt- naar kerststal

Zulke verwijzingen naar de Wijzen en de rest van het Bijbelse kerstverhaal maken adepten van solidaire kerstfeesten opvallend vaak. Zowel de ngo die een marktstalletje uitbaat voor het goede doel als de particulier in het daklozenrestaurant zet zich naar eigen zeggen in voor mensen die niet welkom lijken in de herberg. “Dak- en thuislozen vallen het duidelijkst in die categorie”, stelt Dirk Van der Goten die zich vrijwillig inzet bij het daklozenrestaurant Kamiano in Antwerpen. “Net zoals bij Jozef en Maria tweeduizend jaar geleden, is voor hen geen plaats in de gastverblijven van de stad. Ze voelen zich zelfs überhaupt niet welkom in de samenleving.”

 

Familie vormen

De parallel gaat evenwel verder, dieper ook. “Onze armen lijken eveneens op de herders van destijds”, vindt Van der Goten. “Op het eerste gezicht ‘ruw’ volk. Maar net zij worden uitgenodigd naar de kerststal om de geboorte bij te wonen. Een gelijkaardig verbond (van de Heilige Familie, nvdr) met armen en nederigen ontstaat deze kerstavond wanneer burgers in Antwerpen, Brussel, Luik en Amsterdam vrijwillig met daklozen ‘familie vormen’. En liefst nog aan een feesttafel die bijzonder symbolisch in de kerk is gedekt. Wie aan die tafel aanschuift, ziet de verschillen tussen arm en rijk voor de duur van kerstavond verdwijnen. Een mooiere kerstgedachte bestaat niet.”

 

Met een knipoog naar Franciscus van Assisi besluit Van der Goten zelfs dat het armenmaal “een levende kerststal” oplevert. Een plek waar de aanwezigen even zelf het evangelie leven.
Joris Delporte