De Antwerpse Trialoog

De Antwerpse Trialoog is een uniek initiatief van dialoog tussen godsdienstige leiders van de drie monotheïstische godsdiensten, islam, jodendom en christendom. Uniek omdat hun onderlinge gesprekken en vriendschapsband al meer dan tien jaar standhouden. Uniek omdat dit initiatief is ingebed in een specifieke context, die van Antwerpen, maar met een universele blik op Europa en de wereld. Uniek omdat priester Hendrik Hoet, rabbijn Aharon Malinsky en imam Jamal Maftouhi aan de jongere generaties  in één beeld duidelijk maken dat godsdienst geen factor van maatschappelijke verdeling hoeft te zijn, maar integendeel een kracht is om onze samenleving leefbaar te houden. De geglobaliseerde wereld zal maar leefbaar zijn waar een beschaving van het ‘samenleven’ wordt opgebouwd. De Trialoog wil daartoe, in Antwerpen en ver daarbuiten, aanzetten geven.

 

Trialoog

Over dit initiatief verscheen bij Uitgeverij Lannoo het boek met de gelijknamige titel ‘Trialoog’. Journalist en godsdiensthistoricus Jan De Volder leidde de gesprekken en schreef ze neer. In mei 2013 verscheen een geactualiseerde versie van het boek. 

Dat werd gepresenteerd in het Stadhuis van Antwerpen, onder meer door schepen van Cultuur en Erediensten Philip Heylen. U leest zijn toespraak hier.

Aan de hand van deze publicatie werkte Anne Dewulf ook lessen uit voor de eerste, tweede en derde graad van het Middelbaar Onderwijs.

 U vindt de lessuggesties hier.

Wanneer u het boek wil bestellen, of vragen hebt voor de Trialoog, mail naar trialoog@santegidio.be

 

 In de media:

- ‘Vriendschapstrialoog rond eenzelfde God‘ – De Wereld Morgen, 6/9/2013

- “Geloof moet bespreekbaar zijn op straat” – KERK&leven, 29/5/2013

- Trialogue: unique au monde! – Dimanche, 28/5/2013

 - De Antwerpse trialoog: een model van samenleven – Joods Actueel, mei 2013

- Uniek vertrouwen tussen een rabbijn, een priester en een imam – Nederlands Dagblad, 7 mei 2013

 - Hoopvolle stemmen voor een angstige tijd – Tertio, 24 april 2013