34 SYRISCHE VLUCHTELINGEN NAAR BELGIE IN KADER VAN ‘HUMANITAIRE CORRIDOR’

Deze namiddag is op de Nationale Luchthaven van Brussel-Zaventem een nieuwe groep van 34 Syrische vluchtelingen aangekomen. Ze werden overgevlogen met een lijnvlucht vanuit Turkije en kwamen ons land binnen met een humanitair visum. Het gaat om tien families (19 volwassenen, waaronder enkele ouderen en 15 kinderen/jongeren), die geen toekomst meer hadden in Syrië en in moeilijke omstandigheden leefden in Turkije, en die nu de kans krijgen een nieuw bestaan in ons land op te bouwen. De vluchtelingen werden op voorhand ter plaatse gescreend en gebriefd door medewerkers van Sant’Egidio en Caritas en partnerorganisaties, waarbij voorrang gegeven werd aan de meest kwetsbare situaties. De Belgische overheid zorgde voor de veiligheidsscreening. De komende dagen zullen ze asiel aanvragen.
Deze vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de overheid terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen en begeleid door katholieke parochies en gemeenschappen, onder begeleiding van Caritas.

De vluchtelingen werden verwelkomd met bloemen en cadeautjes voor de kinderen. Ze werden ontvangen door o.m. Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio, Mgr. Herman Cosijns, secretaris van de Belgische bisschoppenconferentie, en Mgr Kourie, metropoliet in België van de Syrisch-orthodoxe kerk en andere vertegenwoordigers van de erediensten. Vertegenwoordigers van de ontvangende parochies en gemeenschappen kwamen de gezinnen ophalen.
 
De aankomsten van de vluchtelingen vinden plaats in het kader van de “Humanitaire Corridors”: veilige en legale vluchtwegen voor kwetsbare vluchtelingen. De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België, ondertekenden daarover op 22 november 2017 een akkoord: op basis daarvan worden dit jaar 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen uit Syrië en Turkije overgevlogen naar ons land. Sant’Egidio en partners staan in voor de identificatie van de vluchtelingen ter plekke en voor de organisatie van de vlucht, de Belgische overheid zorgt voor de veiligheidsscreening en het afleveren van een humanitair visum, de erediensten in ons land staan in voor opvang, en begeleiding bij asielaanvraag en integratie. De vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de Staat (Fedasil), maar zijn tijdens de asielprocedure ook financieel ten laste van de ontvangende gemeenschappen.

Eerder kwamen al 38 Syrische vluchtelingen aan. Daarmee staat het totaal nu op 72 personen. De volgende 78 vluchtelingen worden de komende weken en maanden in ons land verwacht.
Inmiddels zijn de eerst aangekomen Syrische families reeds erkend als vluchteling en werd ook de eerste baby geboren in vrede en veiligheid bij een gezin dat dankzij de Corridor naar ons land kon komen. Enkele van deze erkende gezinnen zijn nu ook bereid de pers te woord te staan en hun verhaal te doen.

Nog steeds in het kader van de “Humanitaire Corridors” werden Syrische en Eritrese vluchtelingen overgevlogen naar Italië en Frankrijk. Dit in het kader van akkoorden met de Italiaanse en Franse overheid, die Sant’Egidio afsloot in partnerschap met katholieke en protestantse kerken en hulporganisaties. Ook de kleine stadstaten Monaco, San Marino en Andorra ondertekenden onlangs elk een akkoord om een aantal families op te vangen in het kader van de Humanitaire Corridors.
 
Uniek aan het Belgische project is dat het om een partnerschap gaat met alle christelijke kerken (katholiek, protestants, evangelisch, orthodox en anglicaans), en met steun van de joodse en islamitische gemeenschappen.

Voor meer info: Christine Janssens, Gemeenschap van Sant’Egidio: 0496 21 22 04.

Foto’s

Pers

Humanitaire Corridor in De Ochtend op Radio 1

“Vierendertig Syrische vluchtelingen aangekomen in Zaventem” (VRT, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (La Libre, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (L’Avenir, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (RTL info, 8/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (Bxl1, 8/06)

“34 Syrische vluchtelingen geland op Zaventem” (De Standaard, 7/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens sont arrivés à Bruxelles” (Le Soir, 7/06)

“Trente-quatre réfugiés syriens arrivent à Zaventem” (La Derniere Heure, 7/06)

“34 Syrische vluchtelingen geland in Zaventem in kader van humanitaire corridor” (Het Laatste Nieuws, 7/06)

“Vierendertig Syrische vluchtelingen aangekomen in Zaventem” (Metro, 7/06)