Bondskanselier Merkel opent vredesbijeenkomst Sant’Egidio

Munster

“Wegen van Vrede”
Religies en culturen in dialoog
Münster en Osnabrück, 10 – 12 september 2017
 

Van zondag, 10 september tot dinsdag, 12 september vindt in Münster en Osnabrück, Duitsland, de Internationale vredesontmoeting “Wegen van Vrede. Religies en culturen in dialoog” plaats. Het is een driedaagse topbijeenkomst met vertegenwoordigers van de wereldreligies en personaliteiten uit de politieke, culturele, academische en sociaal-economische wereld. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Gemeenschap van Sant’Egidio in samenwerking met de bisdommen van Münster en Osnabrück. Deze steden speelden een historische rol bij de totstandkoming van de Vrede van Westfalen, die een einde maakte aan de Europese godsdienstoorlogen in de 17de eeuw.

De ontmoeting start met een openingsplechtigheid op zondag 10 september in aanwezigheid van Bondskanselier Angela Merkel en voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani.

Bondskanselier Merkel, die in volle campagne is voor haar herverkiezing maakt bijzonder tijd vrij om de deelnemers toe te spreken. Hier legt ze uit waarom.

 
 

Op maandag 11 en dinsdagvoormiddag 12 september dialogeren in een dertigtal panelgesprekken vertegenwoordigers van de grote wereldgodsdiensten met elkaar, en ook met humanisten, politieke leiders en vertegenwoordigers van de culturele, sociaal-economische wereld en de civiele samenleving. De ontmoeting wordt dinsdagavond afgesloten met een “gebed voor de vrede”, door de verschillende religies, in hun eigen traditie en op verschillende plaatsen in de binnenstad en een slotplechtigheid. Na enkele toespraken volgt een oproep voor vrede, die wordt ondertekend door alle aanwezige religieuze leiders.

Bij de deelnemers vinden we betekenisvolle buitenlandse figuren als Ahmed El-Tayyeb, de groot-Imam van Al-Azhar, de bekende soennitische universiteit van Caïro (Egypte); Mahamadou Issoufou, president van Niger, een cruciaal land voor de beheersing van de migrantenstromen en de terreurbestrijding; John X, patriarch van het Grieks-orthodox patriarchaat van Antiochië en het gehele Oosten; Moshe Dagan, directeur van het Opperrabbinaat van Israël; Kardinaal Ernest Simoni uit Albanië; José Alejandro Solalinde uit Mexico, een symboolfiguur van de strijd tegen de drugskartels en maras; Kardinaal Dieudonné Nzapalainga uit de Centraal-Afrikaanse Republiek, een land dat aan een bloedige burgeroorlog ten prooi is en waar Sant’Egidio actief bemiddelt in het uitstippelen van een weg naar vrede; Al-Haj U Aye Lwin,  vertegenwoordiger van Rohingya uit Birma; Muhammad Abdul Khabir Azad, groot-imam van de moskee van Lahore in Pakistan; Jeffrey D. Sachs van Colombia University, Parfait Onanga-Anyanga, speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties voor de Centraal-Afrikaanse Republiek; Mario Giro, Italiaans vice-minister van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn er nog tal van andere prominenten, vaak uit regio’s die getekend zijn door conflicten en spanningen.

Uit ons land nemen aan de ontmoeting deel: Johan Bonny, bisschop van Antwerpen; Jean-Pierre Delville bisschop van Luik; Hilde Kieboom, verantwoordelijke van Sant’Egidio in de Lage Landen en ondervoorzitter van Sant’Egidio op internationaal vlak; federaal procureur Frédéric van Leeuw neemt deel aan een panelgesprek over terreurbestrijding. Voorts reizen meer dan honderd vrijwilligers van de Gemeenschap van Sant’Egidio van België naar Münster af om de ontmoeting bij te wonen en logistieke ondersteuning te verlenen.

Deze bijeenkomst ligt in het verlengde van de historische ontmoeting van religieuze leiders die plaatsvond op 27 oktober 1986 in Assisi op initiatief van paus Johannes Paulus II. Sindsdien organiseert Sant’Egidio jaarlijks een bijeenkomst ‘in de Geest van Assisi’, telkens in een andere stad. Drie jaar geleden vond ze in ons land plaats, in Antwerpen, met als titel ‘Peace is the Future’.

Het is nog steeds mogelijk in te schrijven om deze ontmoeting bij te wonen door aanmelding op friedenstreffen2017@santegidio.de

Het is ook mogelijk de werkzaamheden te volgen via de website: http://www.santegidio.org