Het Woord van God elke dag 2018

Bij het begin van het nieuwe liturgische jaar publiceert Sant’Egidio, in samenwerking met Uitgeverij Halewijn, het boek “Het Woord van God elke dag”. Het biedt korte spirituele commentaren bij een lezing uit de bijbel, ter ondersteuning van de dagelijkse meditatie. Deze inleidingen helpen de lezer om de tekst beter te begrijpen en trachten de weg naar zijn hart te openen voor Gods Woord. Dat hebben we elke dag nodig.

Aartsbisschop Vincenzo Paglia (1945) is voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven en grootkanselier van het Pauselijk Instituut van Johannes Paulus II. Hij is spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

U kunt dit boek (25 euro) bekomen via Sant’Egidio of rechtstreeks via Uitgeverij Halewijn

unnamed