Religies overleggen over rol in vreedzaam samen-leven

In deze eerste week van februari heeft telkens een twintigtal leiders en vertegenwoordigers van de christelijke kerken, de islam, het jodendom en het boeddhisme een ‘interfaith harmony breakfast’ gehouden. Dit gebeurde zowel in Brussel, op woensdag 1 februari, als in Antwerpen, op vrijdag 3 februari.

Na een inleiding van de gastspreker, dit jaar federaal procureur Frederic Van Leeuw, over de maatschappelijke uitdaging van de (de-)radicalisering, hadden ze een onderlinge gedachtewisseling over de rol van kerken en godsdiensten om mee te bouwen aan een beschaving van het ‘samen-leven’ in vrede en respect. Centraal stond de vraag hoe godsdiensten en levensbeschouwingen vandaag kunnen helpen de vraag naar zin van de nieuwe generaties te capteren en te beantwoorden.  De vertegenwoordigers van de godsdiensten toonden zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en benadrukten de noodzaak van onderlinge samenwerking.

Dit ‘interreligieus ontbijt’ begin februari is een jaarlijks initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio. De eerste week van februari is immers op initiatief van koning Abdullah II van Jordanië door de Verenigde Naties tot ‘Interfaith Harmony Week’ uitgeroepen. De ambassadeur van het Koninkrijk Jordanië, Z.Exc. Yousef Bataineh, was eveneens aanwezig.

Over heel de wereld worden initiatieven gehouden die het samenleven tussen mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen te stimuleren. Deze week worden ook elders nog andere interreligieuze initiatieven genomen.

http://worldinterfaithharmonyweek.com/

Foto’s

Brussel:

 Antwerpen