Islamitisch-christelijke ontmoeting en iftar

Op zaterdag, 9 juni 2018 om 20u organiseerde Sant’Egidio een islamitisch-christelijke dialoogontmoeting in Antwerpen (Kammenstraat 51). Politicoloog Fouad Gandoul en Johan Verschueren s.j., provinciaal van de Vlaamse en Nederlandse jezuïetenprovincie spraken over “Een spiritueel antwoord op het consumentisme en de wegwerpcultuur. Christelijke en islamitische denksporen’. Op het einde van de avond bood Sant’Egidio een iftarmaaltijd aan aan haar moslimvrienden om haar respect te uiten voor het vasten en bidden waarmee moslims in deze tijd de Ene God eren. 

Foto’s