Islamitisch-christelijke ontmoeting met iftar

Op zaterdagavond, 18 juni 2016 organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio een islamitisch-christelijke ontmoeting, om 20u, in haar huis in de Kammenstraat 51.
Malik Al Amar, inspecteur islamonderwijs en priester Bart Paepen, pastoor van de OLV-kathedraal, zullen er spreken over ‘Barmhartigheid in de christelijke en islamitische traditie’.

Nadien, rond 22 u, wanneer de moslims het vasten verbreken, wordt hen een ‘iftar’aangeboden.

Met dit gebaar van vriendschap en gastvrijheid wil de Gemeenschap van Sant’Egidio haar respect betuigen voor haar moslimvrienden, die de Ene God eren in vasten en gebed.

 

Foto’s