Kamiano herdenkt overleden daklozen op Allerheiligen

Op Allerheiligen, woensdag 1 november 2017 om 15u, herdacht de Gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen de vrienden van de straat die vaak bij Kamiano te gast waren en die de afgelopen tijd overleden zijn.

Tijdens de suggestieve dienst werden de namen van de overledenen voorgelezen, en kreeg al wie de betrokkenen gekend heeft de kans een kaars aan te steken. Na afloop was er gelegenheid tot napraten op het plein voor de kerk.

Daklozen, zwervers en verslaafden overlijden vaak op jonge leeftijd en in grote eenzaamheid. De vrijwilligers van Kamiano maken er een punt van eer van om hun ‘vrienden van de straat’ nabij te zijn bij hun levenseinde, hun een waardige begrafenis te bezorgen en hen ook na hun dood niet te vergeten.

Aan velen wordt, in samenwerking met vele andere organisaties, een waardige begrafenis geboden. De herdenkingsviering van Allerheiligen past in het streven geen enkel leven te vergeten.

Foto’s: