Oecumenisch gebed voor de martelaren en de vrede

Op dinsdag 11 april 2017 herdacht de Gemeenschap van Sant’Egidio de christelijke martelaren van onze tijd met een gebed. Er werd ook gebeden voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië en Libië en andere plaatsen waar christenen worden vervolgd. Voorgangers waren bisschop Johan Bonny en aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe Kerk Mor Geoargis Kourie. 

Foto’s