Oecumenisch gebed voor de martelaren en de vrede

Op woensdag 12 april 2017 herdenkt de Gemeenschap van Sant’Egidio de christelijke martelaren van onze tijd met een gebed. We bidden ook voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië en Libië en andere plaatsen waar christenen worden vervolgd.

Afspraak om 20u in de Sint-Carolus Borromeuskerk in Antwerpen.

Iedereen van harte welkom!