Ouderen

 

Vrijwilligers van Sant’Egidio bezoeken bejaarden thuis en in rusthuizen. Wekelijks komen ze samen voor een gebedsmoment. De bejaardenwerking brengt mensen samen van alle leeftijden en alle culturen. Jongeren houden feesten in rusthuizen, nieuwkomers helpen ouderen om thuis te blijven wonen. De beweging “Leve de Ouderen” geeft de bejaarden een stem in een samenleving die weinig oor heeft naar hun noden, en nog minder oog voor hun inzet. In de kleinschalige samenwoonst Simeon en Hanna kunnen ouderen terecht die niet langer alleen kunnen wonen.

Oud is mooi

Sinds jaar en dag is de Gemeenschap van Sant’Egidio bevriend met de bejaarden. De ouderdom is geen ziekte, maar dikwijls worden de ouderen het slachtoffer van ernstige ziektes waarmee onze  samenleving besmet is: armoede, isolement en eenzaamheid. Om mee te tellen vandaag moet je mooi, fit, zelfbewust en onafhankelijk zijn. Het tegenovergestelde, hulpbehoevend worden in een afgetakeld en verzwakt lichaam, boezemt schrik in. Daarom trachten velen zowel hun eigen veroudering als die van anderen te negeren. Wie oud is, wordt al te gemakkelijk naar een uithoek van onze denk- en leefwereld verbannen.

seg_ouderen_01 Nochtans is oud niet synoniem van lelijk, integendeel. In de ouderdom, en ja, ook in de conditie van zwakheid die er vaak mee gepaard gaat, schuilen een ongekende schoonheid, wijsheid en kracht. Dat is wat Sant’Egidio heeft ervaren in de jarenlange vriendschap met de ouderen, en wat ons ook vandaag nog blijft inspireren. De vele vrijwilligers jong en oud die in de geest van Sant’Egidio gezel worden van de bejaarden, ontdekken de schoonheid van de ouderdom als een bron van vreugde voor hun eigen leven – en de ontmoeting met de zwakheid als een kans om onze samenleving menselijker te maken. 

Bejaardenwerking

De Antwerpse bejaardenwerking heeft haar steunpunten in wijken en instellingen in het centrum en de periferie van de stad. Vrijwilligers bezoeken er bejaarden thuis en in rusthuizen. De meeste mensen willen hun oude dag het liefst in hun eigen huis doorbrengen. Sant’Egidio helpt hierbij door een netwerk te creëren van  vrijwilligers, familieleden, buren en professionele zorgverleners rond de bejaarde die thuis wil blijven wonen. Zo wordt de wens van vele ouderen gerespecteerd, en krijgt tegelijk het samenleven in de wijk een nieuwe impuls.

seg_ouderen_02 Niet alleen thuiswonende bejaarden zijn vaak geïsoleerd en eenzaam. Ook in de rusthuizen is de nood aan gezelschap groot. Een wekelijks bezoekje doorbreekt de eentonigheid, de feesten die geregeld plaatsvinden, maken het leven aangenamer. We gaan ook elk jaar een paar dagen samen op vakantie.

Maar het gaat om veel meer. Vaak ervaren bejaarden hun bestaan als zinloos, en dat is een erg zware last. Zowel in de wijk als in het rusthuis brengt Sant’Egidio de bejaarden samen voor een gebed. Er wordt samen geluisterd naar het evangelie en gebeden voor de zieken, voor de vrede, voor de armen… Bij een kop koffie wordt het laatste nieuws verteld van de gemeenschap, lokaal en wereldwijd. De vriendschap, het gebed en de verbondenheid met een grote familie geven het leven van de ouderen weer betekenis.

Uur en plaats van de gebeden vind je hier.

Vrijwilligers

seg_ouderen_03 In de bejaardenwerking helpen zowel jongeren, volwassenen als ouderen mee. Vrijwilligers van 80 of zelfs 90 jaar die op bezoek gaan bij leeftijdsgenoten zijn bij Sant’Egidio geen uitzondering.  Niemand is immers te oud of te zwak om iets te doen voor een ander. De jeugd laat zich evenmin onbetuigd: de Friends organiseren feesten in rusthuizen, de Jongeren voor vrede hebben een eigen rusthuis ‘geadopteerd’ waar ze wekelijks op bezoek gaan. En ook de kinderen van het Land van de Regenboog vieren graag feest met de bejaarden.

Onder de vrijwilligers tellen we heel wat nieuwkomers die deel uitmaken van de beweging Volkeren van Vrede. Door de bejaarden te helpen, bewijzen ze onze samenleving een welkome dienst. De bejaarden maken zich dan weer graag nuttig door met hen onze taal te oefenen. Jaarlijks ontmoeten nieuwe en oude Antwerpenaren elkaar op het herfstconcert, waar de nieuwkomers zowel het onthaal als de muziek verzorgen. Wie wil meehelpen in de bejaardenwerking kan zich hier aanmelden.

Leve de Ouderen!

seg_ouderen_04 Het aantal ouderen in de samenleving groeit snel aan. Dit fenomeen wordt gewoonlijk ‘het probleem van de vergrijzing’ genoemd – terwijl hier eigenlijk een enorm menselijk kapitaal voor het grijpen ligt, maar je moet het weten te verzilveren. Vele ouderen zijn fier op hun leeftijd en willen zich inzetten voor de samenleving en voor hun leeftijdsgenoten in het bijzonder. Daarom hebben ze “Leve de Ouderen!” opgericht, een beweging voor vrede en solidariteit. Wie zich herkent in het manifest, kan lid worden van de beweging die wereldwijd duizenden leden telt. Leve de Ouderen! voert o.a. campagne met de  brief van Maria. De beweging verzamelt handtekeningen om de wens van bejaarden om thuis te blijven wonen, kracht bij te zetten. In de brief van Anna biedt een bejaarde uit een rusthuis haar vriendschap aan. Wie heeft een uurtje tijd voor haar?

Simeon en Hanna

Soms is thuis blijven wonen niet langer mogelijk. Sant’Egidio opende daarom ‘Simeon en Hanna’, een familiale samenwoonst voor ouderen. Er is plaats voor acht bewoners die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Een verpleegster staat in voor de medische zorg. Verder worden de bejaarden bijgestaan door vrijwilligers, 24 uur op 24. De bewoners hebben een eigen kamer. Het dagelijkse leven verloopt grotendeels in de gemeenschappelijke leefruimte, in een familiaal klimaat.

seg_ouderen_05 Eén huis met 8 bedden is niet het grote antwoord op de vele problemen in de zorgsector. Maar het laat wel zien dat oud worden in schoonheid, mogelijk is. Dat mensen graag langer blijven leven als ze liefdevol verzorgd worden. Dat ook verwarde bejaarden gelukkige mensen kunnen zijn. Dat er alternatieven mogelijk zijn voor een ouderenzorg die dreigt te verworden tot bandwerk in anonieme mastodonten, wat zowel personeel als bewoners ongelukkig maakt.

Simeon en Hanna mag dan een klein project zijn, het heeft een wijde en intense uitstraling.  Medewerkers – ook hier zijn alle leeftijden, culturen en levensbeschouwingen vertegenwoordigd -  getuigen hoe een dienst of een bezoek in Simeon en Hanna hun dag opfleurt. Scholieren die er hun sociale stage komen doen, spreken over ‘een veilige haven waar je kan thuiskomen’ en ‘een onvergetelijke ervaring’. ‘De zomer van Simeon en Hanna’, een wekelijkse activiteit voor bejaarden en vrijwilligers tijdens de zomermaanden, maakt van elke woensdagmiddag een feest. Ook de Amici, die een vaste stek hebben in de aanpalende lokalen van Sant’Egidio, lopen maar al te graag bij de buren binnen.

Het huis krijgt heel wat oudere bezoekers en vrienden over de vloer. Zij stellen zich vaak vragen over hun toekomst. ‘Wie zal er later voor mij zorgen?’ ‘Kan ik niet best alvast naar een rusthuis verhuizen, want wie weet waar kom ik anders terecht…?’ Dankzij Simeon en Hanna ziet hun toekomst er weer rooskleuriger uit. Ze voelen zich bemoedigd en gesteund in hun verlangen om thuis te blijven wonen.

Wil je op bezoek komen in Simeon en Hanna of een handje komen helpen, klik dan hier.