School van Vrede

Een mooie toekomst voor alle kinderen

De School Van Vrede is een initiatief van de Jongeren voor Vrede. Jonge vrijwilligers verzamelen op geregelde basis kinderen (5-12j.) uit kansarme wijken van de stad om hen te helpen bij het huiswerk en om samen te bouwen aan een vredevolle samenleving over alle verschillen van cultuur, godsdienst en nationaliteit heen. Enkele uren per week volstaan om het leven van een kind gelukkig te maken.

Sommige kinderen hebben te maken met achterstanden op verschillende vlakken. Omdat thuis een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken, hebben ze moeilijkheden op het gebied van taal. Maar ook op andere vlakken raken ze achter vanwege ontoereikende begeleiding en aandacht. Leer- en gedragsproblemen kunnen bij deze kinderen niet los worden gezien van de sociale, materiële en emotionele achtergrond van het kind.

Om deze kinderen meer kansen te geven in onze samenleving, wil de School van Vrede heel concrete hulp bieden. Er zijn regelmatig huisbezoeken zodat de situatie van elk kind zo goed mogelijk in het oog gehouden kan worden. Tijdens deze bezoeken wordt er onder andere gesproken over hoe het kind bij zijn schoolwerk geholpen kan worden en over het belang van een geweldloze opvoeding. Indien nodig wordt ook contact opgenomen met de school, leerkrachten en andere organisaties om op deze manier de hulp te optimaliseren.

In de Scholen van Vrede wordt er in een vriendschappelijke sfeer samen gediscussieerd, gespeeld, gefeest en gereisd. Er wordt ook regelmatig gewerkt aan projecten die gericht zijn op wat er in de wereld dichtbij en veraf gebeurt. Behalve huiswerkbegeleiding heeft de School van Vrede tot doel om via ontspannende activiteiten de kinderen een ruimere culturele bagage mee te geven.

De Scholen van Vrede gaan elke zaterdag door in de verschillende wijken van Antwerpen en ook in Brussel:

  • Merksem: Sint-Bartholomeusstraat 1A, 2170 Antwerpen
  • Stuivenberg: Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen
  • Hoboken: Antwerpsesteenweg 33, 2660 Antwerpen
  • Linkeroever: Willem Elsschotstraat 3, 2050 Antwerpen
  • Brussel: Rijkeklarenstraat 26, 1000 Brussel

Hoe ziet het programma er ongeveer uit?

  • 10u – 10u30: kinderen thuis ophalen
  • 10u30 – 11u: spelen met de kinderen
  • 11u – 12u: huiswerkbegeleiding
  • 12u – 12u30: kringspelen en vredeseducatie
  • 12u30 – 13u: kinderen terug naar huis brengen

Wil jij je ook inzetten als vrijwilliger bij de School van Vrede of wil je meer info, laat het ons dan weten