Feest met de armen op Linkeroever

Datum: 25 december 2022

Tijd: 13:30u

Op zondag 25 december 2022 vanaf 13u30 vieren we op Linkeroever Kerstmis met de kinderen van de “School van Vrede”, jongeren, vluchtelingen, vrienden van de taaloefenkansen, ouderen en gezinnen.

 

We starten de namiddag met een kerstviering; aansluitend wordt er verder gefeest met muziek, hapjes, drankjes en een dessertenbuffet. Uiteraard mag de kerstman met zijn geschenken niet ontbreken, en zullen we dit jaar een goochelaar verwelkomen. Einde is voorzien om 16u30, en vragen we nog een uurtje van je tijd om samen op te ruimen.

 

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat een gezamenlijke voorbereidende vergadering noodzakelijk is om er voor iedereen een mooi en gezellig feest van te maken. Daarom is het nodig om u vrij te maken om op zaterdag 17 december om 10u aanwezig te zijn op deze vergadering. Het is een eerste ontmoeting, ieder kan zijn talenten kenbaar maken en alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komt er aan bod. We verwachten u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Veronique Wetzels op het mailadres veroniquewetzels@hotmail.com

 

We geven nog graag mee dat in de Sint-Carolus Borromeuskerk op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen op zaterdag 24 december 2022 om 17u een kerstwake met Sant’Egidio doorgaat, als ook op zondag 25 december 2022 een kerstviering, eveneens om 17u.

Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat, Antwerpen, Belgium