Kerstfeest met de geïnterneerden van de gevangenis van Merksplas

Datum: 25 december 2022

Tijd: 12:00u

Op kerstdag zondag 25 december 2022 wordt een kerstfeest georganiseerd in de strafinstelling van Merksplas.

 

Onder het motto: “Ik was gevangen en gij zijt mij komen bezoeken” (Mt.25,36) willen we de geïnterneerden een kerstfeest aanbieden. In samenspraak met de directie komen mensen die bijna geen bezoek krijgen, het eerst in aanmerking. Op verschillende afdelingen wordt in groep een diner aangeboden voor ongeveer 30 gevangenen per afdeling. Het feest gaat door op de middag.

 

Om mee te helpen op dit feest houdt u zich best vrij van 9u tot 15u15.

 

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op donderdag 15 december 2022 om 19u30 noodzakelijk is om er een vlekkeloos en onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u in het huis van Sant’Egidio in de Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen.

 

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Johan Beuckelaers op het mailadres johanbeuckelaers@gmail.com

Prison Merksplas, Steenweg op Wortel, Merksplas, Belgium