PERSBERICHT: DRINGENDE MEDEDELING M.B.T. HUMANITAIRE CORRIDOR

15 januari 2019

Naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek dat loopt naar het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam in verband met mogelijke betrokkenheid bij mensensmokkel, verschijnen er in de media en op sociale media allerhande berichten over malafide praktijken met humanitaire visa.

Daarbij wordt een amalgaam gemaakt tussen enerzijds humanitaire visa en de ‘humanitaire corridor’.

De ‘humanitaire corridor’ is een initiatief van de Sant’Egidio-gemeenschap dat 150 kwetsbare vluchtelingen uit Syrië de mogelijkheid heeft gegeven om op een veilige en legale manier naar België te komen. Hiervoor werd op 22 november 2017 een akkoord ondertekend door staatssecretaris voor Asiel en Migratie en de Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België. Deze vluchtelingen kwamen naar België met een humanitair visum dat werd afgeleverd door de Belgische overheid na een veiligheidsscreening.

De humanitaire corridors zijn een transparant en bonafide initiatief en heeft niets te maken met de corrupte praktijken waarvan vandaag in de media melding werd gemaakt.

Belangrijk daarbij is:

  • het gaat om kwetsbare vluchtelingen (niet alleen christenen, ook moslims)
  • er werden officiële en transparante afspraken gemaakt met het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie (zie het protocol dat ondertekend werd op 22 november 2017)
  • het project werd volledig gefinancierd via ‘private sponsorship’: de vluchtelingen hebben hier zelf niets voor betaald. De erediensten van ons land stonden zelf in voor alle kosten (inclusief vlucht  en visa-kosten, verblijf en integratie)

 

Sant’Egidio wijst er op dat zij dhr. Kucam niet kent en op geen enkele manier met hem gewerkt heeft en vraagt dan ook met aandrang dat haar naam en die van de humanitaire corridors op geen enkele manier geassocieerd wordt of in verband gebracht wordt met de malafide praktijken van mensensmokkelaars.

Herbekijk hier de hoorzitting Commissie Binnenlandse Zaken van De Kamer op 5 februari 2019

(Toelichting Jan De Volder van 5min44 tot 34min30)

 

Documenten

Nota Hoorzitting Commissie Binnenlandse Zaken van De Kamer op 5 februari 2019

Intentieverklaring Humanitaire Corridor 2017

Brief Premier Michel 

Brief Regering Humanitaire Corridor 2017