Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

  • Vrijdag 19 juli

    Ex 11, 10 – 12, 14. Pasen, overgang van de slavernij naar de vrijheid

    10 Mozes en Aäron verrichtten al deze wonderen voor de farao, maar de heer maakte de farao halsstarrig: hij liet de Israëlieten niet weggaan uit zijn land. 1De heer sprak tot Mozes en Aäron in Egypte: 2 ‘Deze maand moet u beschouwen als de beginmaand, als de eerste maand van het jaar. 3 Maak aan heel de gemeenschap van Israël het volgende bekend. Op de tiende van deze maand moet iedere familie een lam uitkiezen, ieder huis een lam. 4 Als een familie te klein is voor een lam, dan moeten ze, rekening houdend met het aantal personen, samendoen met hun naaste buren. Bij het verdelen van het lam moet er rekening gehouden worden met ieders eetlust. 5 Het lam moet gaafzijn, van het mannelijk geslacht en eenjarig. U kunt er een schaap of een geit voor nemen. 6 U moet de dieren vasthouden tot aan de veertiende van de maand. Dan moet heel de verzamelde gemeenschap van Israël ze slachten in de avondschemering. 7 Vervolgens moet u wat bloed nemen en dat uitstrijken over de beide deurposten en over de bovenbalk van de deur van alle huizen waar het lam gegeten wordt. 8 In dezelfde nacht moet het vlees gegeten worden, op het vuur gebraden. Het moet gegeten worden met ongezuurd brood en bittere kruiden. 9 U mag het niet rauw eten of gekookt in water, maar alleen gebraden op het vuur, met kop, poten en ingewanden. 10 Zorg dat er niets van over is als de zon opgaat. Wat bij zonsopgang nog over zou zijn moet u verbranden. 11 En dit is de wijze waarop u het lam moet eten: uw lendenen omgord, sandalen aan uw voeten, en uw staf in de hand. Haastig moet u het eten, want het is Pasen voor de heer. 12 Deze nacht zal Ik door Egypte gaan en alle eerstgeborenen van Egypte, zowel mensen als dieren, slaan. Aan alle goden van Egypte zal ik het vonnis voltrekken. Ik ben de heer. 13 Maar het bloed aan de huizen zal een teken zijn dat u daar woont. Als Ik het bloed aan uw huizen zie, zal Ik aan u voorbijgaan. De vernietigende plaag zal u niet treffen als Ik Egypte sla. 14 Deze dag moet u tot een gedenkdag maken, u moet hem vieren als een feest ter ere van de heer. Generatie op generatie moet u hem als een eeuwig voorschrift vieren. 

    De Heer blijft tot Mozes en Aäron spreken opdat ze moedig de farao tegemoet treden en het volk Israël bevrijden uit de slavernij waar het in Egypte in leeft. Deze bladzijde lijkt te benadrukken dat de bevrijding van het volk uit de slavernij van het kwaad geen toverkunstje is  – maar dat geldt ook voor de bevrijding van iedere gelovige. Het vraagt een voortdurende en moedige inzet. Bevrijding betekent de talloze netten die mensen in een perverse logica gevangen houden scheuren. God belooft Mozes en Aäron het “Pasen”, de overgang die het begin is van de bevrijding uit de slavernij en die vrij maakt, de overwinning van de liefde op de zonde. God schrijft de maaltijd met het lam voor, het Pasen dat Jezus met de zijnen zal vieren, met het nieuwe volk dat Hij zich had uitgekozen. Het lam zelf zal voeding en bescherming zijn, omdat zijn bloed op de deurposten en de bovenbalken gesmeerd wordt van de huizen die gespaard zullen blijven. Deze voorschriften vinden hun vervulling in het Pasen van de Heer Jezus, het echte Lam dat geofferd wordt om ons te openen op de grote overwinning op het kwade, op de moeilijke maar noodzakelijke overgang van de dood naar het leven. Jezus is het Lam waarvan Johannes de Doper spreekt, het ultieme offer ten bate van een volheid van liefde die voor eens en altijd bevestigd wordt. God geeft aan hoe Pasen gevierd moet worden. In veel afbeeldingen van het laatste avondmaal zijn stokken te zien aan de voeten van de leerlingen. Die illustreren Gods vraag om aan tafel te gaan met de lendenen omgord, sandalen aan de voeten, de staf in de hand. Het beeldt ook de leerling uit die altijd klaar staat, die zich niet om de tuin laat leiden door de valstrikken van het kwade. Dit zal een heugelijke dag zijn voor het volk van God die zal gevierd worden als het feest van de Heer. 

    Gebed van het heilig kruis

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.