Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Dinsdag 11 December

  Js 40, 1-11. De troost van Jeruzalem

  Troost, troost mijn volk’, zegt uw God.
  2 ‘Spreek tot het hart van Jeruzalem
  en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is,
  dat zijn schuld is voldaan,
  dat het uit de hand van de heer een dubbele straf voor al zijn zonden ontvangen heeft.’
  3 Luister, iemand roept:
  ‘Bereid de heer een weg in de woestijn,
  in het dorre land, een rechte baan voor onze God.
  4 Elk dal moet worden opgehoogd,
  en elke berg en heuvel moet worden afgegraven;
  oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden
  en ruige gronden worden een vlakte.
  5 De heerlijkheid van de heer zal zich openbaren, en alle mensen zullen haar zien,
  want de mond van de heer heeft gesproken.’
  6 Luister, iemand zegt: ‘Roep!’
  En ik zeg: ‘Wat zal ik roepen?’
  ‘Alle mensen zijn gras
  en hun trouw is niets dan een veldbloem.
  7 Het gras verdort, de bloem verwelkt
  wanneer de adem van de heer erover waait;
  zeker, dit volk is gras!
  8 Het gras verdort, de bloem verwelkt,
  maar het woord van onze God houdt in eeuwigheid stand.’
  De heer komt
  9 Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, Sion,
  verhef met kracht uw stem, Jeruzalem, bode van vreugde, verhef haar, en wees niet bang.
  Zeg tegen de steden van Juda: ‘Hier is uw God.’
  10 Hier is de Heer god. Hij komt in kracht; de heerschappij is in zijn hand;
  kijk, zijn loon draagt Hij met zich mee, en zijn werk gaat voor Hem uit.
  11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden;
  in zijn arm brengt Hij de lammeren samen
  en Hij draagt ze aan zijn borst
  terwijl Hij de ooien leidt.

  ’Troost, troost mijn volk’, zegt uw God. ‘Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep het toe dat zijn diensttijd voorbij is’”. De profeet laat zich niet grijpen door de berusting en ontmoediging van de ballingschap waarin het volk zich bevindt, en spreekt woorden van troost. Terwijl hij uitnodigt tot bezinning op de zwakheid en kwetsbaarheid van het leven, roept hij de gelovigen op om hun blik te wenden naar de Heer die op het punt staat om hun te hulp te komen. We moeten dringend de weg effenen in de woestijn van ons hart zodat de Heer onze deur weet te bereiken om ons te bezoeken. Wanneer het woord van God ons hart bereikt, is het altijd een woord van troost dat ons opent voor de ontmoeting met de Heer. De profeet spoort de verkondiger aan zo te spreken dat allen het woord van troost horen: “Klim op een hoge berg, met uw boodschap van vreugde, Sion, verhef met kracht uw stem, Jeruzalem”. De Heer komt als een sterke herder die verlost en redt. De christelijke gemeenschap en de individuele gelovigen moeten de angst achterlaten, ook die van hun zwakheid, en profeten worden, dat wil zeggen verkondigers van Gods troost. Hij komt om zorg te dragen voor de wereld, te beginnen bij de zwaksten.

  Gebed met Maria, moeder van God

  Maria, moeder van God

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.