Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Dinsdag 23 april
  Gedachtenis van de heilige Adalbert, bisschop van Praag. Hij stierf de marteldood in Oost-Pruisen, waar hij het evangelie was gaan verkondigen (+ 997). Hij verbleef in Rome waar hij herdacht en vereerd wordt in de basiliek van de heilige Bartolomeüs op het eiland in de Tiber.
  Gedachtenis van de heilige Adalbert, bisschop van Praag. Hij stierf de marteldood in Oost-Pruisen, waar hij het evangelie was gaan verkondigen (+ 997). Hij verbleef in Rome waar hij herdacht en vereerd wordt in de basiliek van de heilige Bartolomeüs op het eiland in de Tiber.

  Hnd 2, 36-41. De christelijke gemeenschap

  De woorden van deze eerste prediking van de apostel Petrus raakten het hart van degenen die naar hem luisterden: “Hun hart kromp ineen”. Het is de taak van elke prediking om het hart van de luisteraar te bereiken en het te raken, dat wil zeggen het te ondervragen. De brief aan de Hebreeën zal zeggen dat het woord van God is als een tweesnijdend zwaard dat diep in het hart doordringt. Getroffen in hun hart stellen Petrus’ toehoorders hem onmiddellijk een eenvoudige, maar fundamentele vraag: “Wat moeten wij doen?” Dat is de vraag die elke prediking moet opwekken. Als antwoord stelt Petrus het evangelie voor als zuurdesem van een nieuwe samenleving, als energie die leidt tot een nieuwe opvatting en beleving van de relaties tussen mensen. Het evangelie houdt geen perfect sociaal programma in, maar het roept op tot bekering van het eigen hart. Met de verandering van het hart begint de verandering van de wereld. Het zijn mensen met een hart dat niet langer van steen is, maar vol van die liefde die aanzet om zijn eigen leven te geven voor anderen. Wie het evangelie aanvaardt, is niet langer slaaf van eenzaamheid en zelfzucht, maar neemt deel aan de overwinning van de liefde op de haat, van het leven op de dood. Het verhaal meldt dat “zij die zijn woord aannamen, zich lieten dopen; en op die dag sloten zich ongeveer drieduizend mensen aan” (41). Het evangelie doet de gemeenschap ontstaan. En de kenmerken van deze nieuwe gemeenschap zijn goed afgelijnd: luisteren naar het onderricht van de apostelen, broederlijke

  eensgezindheid, breken van brood, het gebed en delen van goederen. Het is de beschrijving van elke christelijke gemeenschap van gisteren en van vandaag. Elke christelijke generatie, ook de onze, is geroepen om zich te meten met deze bladzijde van de Handelingen. En wanneer we spreken over hervorming van de kerk, bedoelen we in feite die ‘vorm’ terug te vinden die de eerste kerk had. Het is de profetie die de Handelingen ons blijven voorhouden opdat ook wij ze kunnen waar maken.

  eensgezindheid, breken van brood, het gebed en delen van goederen. Het is de beschrijving van elke christelijke gemeenschap van gisteren en van vandaag. Elke christelijke generatie, ook de onze, is geroepen om zich te meten met deze bladzijde van de Handelingen. En wanneer we spreken over hervorming van de kerk, bedoelen we in feite die ‘vorm’ terug te vinden die de eerste kerk had. Het is de profetie die de Handelingen ons blijven voorhouden opdat ook wij ze kunnen waar maken.

  Gebed van de paastijd

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.