Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Zondag 15 december
  3de zondag van de advent
  Gedachtenis van Gigi, kind van Napels, gewelddadig gestorven in 1983. Met hem herinneren we ons alle kinderen die lijden of die gestorven zijn door het geweld van mensen. Gebed voor de kinderen.

  Jesaja 35, 1-6a.10; Psalm 146; Jakobus 5, 7-10; Matteüs 11, 2-11

  Het woord van God dat op deze derde zondag van de advent tot ons wordt gericht nodigt allen die in de woestijn van deze wereld wonen uit om zich te verheugen, want zij ontvangen een belofte: “Men zal de glorie van de Heer zien, de luister van onze God”. De profeet opent de ogen van zijn toehoorders, overstijgt de droefheid en de berusting van deze wereld en nodigt allen uit om de komst van God te verhopen en te verwachten.
  Johannes, die ons niet toevallig in deze tijd op weg naar Kerstmis begeleidt, stuurt zijn leerlingen naar Jezus om Hem te vragen: “Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?”. Dat is de vraag van deze advent, maar het is ook de dagelijkse vraag van de gelovige en van al wie zich het lot van deze wereld aantrekt. Op deze zondag vragen ook wij ons af: wat voor advent is het, wanneer en hoe zal de profetie van Jesaja vervuld worden? Wij vragen dit aan het woord van de Heer, zoals die leerlingen van Johannes het aan Jezus vroegen. De evangelist schrijft dat de leerlingen van Johannes werden ontvangen door de profeet van Nazaret, die hun het duidelijke antwoord gaf: “Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd”. Terwijl Jezus de woorden van de profeet Jesaja herneemt, stuurt Hij de leerlingen naar Johannes om te zeggen dat die profetie reeds vervuld is. Ze is niet langer enkel een droom, ze is nu al werkelijkheid.
  Door zijn persoon die zich onder de mensen begeeft begint de profetie van Jesaja in vervulling te gaan. En Jezus voegt eraan toe: “Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt”. In Hem wordt het plan van God vervuld, niet in het buitengewone of wonderbaarlijke of in magische esoterie, maar in de eenvoud van de barmhartigheid en van het medelijden. Het is aan alle generaties van christenen, ook aan de onze, om de tekenen zichtbaar te maken die Jezus heeft gedaan als begin van een nieuwe wereld. Ook wij zouden kunnen zeggen aan wie ons ondervraagt: “Ga vertellen wat je hoort en ziet”. De tekenen van deze verwachting zijn ook vandaag aanwezig. Er zijn mensen die het evangelie gaan verkondigen aan de armen, er zijn mensen die wonderen van liefde en van rechtvaardigheid verrichten en die getuigenis afleggen van de barmhartigheid van God. Er zijn mensen die zichzelf vergeten en zich ten dienste stellen van de zwaksten en de armsten. Er zijn blinden die liefdevolle vrienden aan hun zijde weten. Er zijn mensen die troost weten te brengen aan wie weent en die zachtmoedig en attent weten te zijn voor wie ziek is en in de steek gelaten.
  Gelukkig degene die deze tekenen opvangt en er zijn hart door laat raken. Jezus is gekomen en leert ons om met Hem op weg te gaan, om met Hem mee te werken, om samen met Hem lief te hebben, om ons samen met Hem te laten ontroeren bij het aanschouwen van die uitgeputte menigten die Hij op zijn weg ontmoet. Hij leert ons in deze tijd van verwachting om niet te wanhopen, en om ons hart niet te sluiten omdat we vandaag niet verder zien dan onze beperkte horizon of omdat we hoogmoedig zijn of berusten. “Kom, Heer Jezus!” was het aloude gebed van de christenen. Het is ook ons gebed dat ons bevrijdt van de trieste aantrekkingskracht van de woestijn van deze wereld.

  Gebed op de dag des Heren

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag).
Elke eerste woensdag van de maand speciaal gebed voor de zieken en elke derde woensdag van de maand gebed voor de vrede.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 16u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.