Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Zondag 15 september
  24ste zondag door het jaar
  Gedachtenis van Maria, moeder van Jezus, die bedroefd onder het kruis stond, en van allen die medelijden betonen met wie alleen gelaten, veroordeeld en gekruisigd wordt.

  Ez 32, 7-11.13-14; Ps 50; 1 Tim 1, 12-17; Lc 15, 1-32

  In het evangelie van deze zondag horen we eerst over een herder die zijn vrienden bijeenroept en hun zegt: “Deel in mijn blijdschap want ik heb mijn verloren schaap weer teruggevonden” (6), verder over een vrouw die haar vriendinnen en buren bijeenroept en zegt: “Deel in mijn blijdschap, want de drachme die ik verloren had, heb ik teruggevonden (9), en ten slotte over een vader die zijn slaven bijeenroept en hun zegt: “Haal het gemeste kalf en slacht het; laten we eten en feestvieren, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden” (23-24). Het zijn drie manieren om hetzelfde uit te drukken: de vreugde die God beleeft als Hij zijn kinderen die verloren waren, terugvindt. In elke heilige zondagsliturgie barst God in vreugde uit. Ja, elke zondag vindt God ons terug en richt Hij een feestmaal aan. We kunnen de Heer vergelijken met die vader uit de parabel die op uitkijk staat en zodra Hij ons ziet terugkeren, zoals de verloren zoon terugkeerde, op ons toeloopt en ons om de hals valt en ons kust. Zo begint de heilige liturgie met de omhelzing van God: het is het moment van de vergiffenis. Onmiddellijk worden wij met barmhartigheid bekleed: “Haal vlug de mooiste kleren en trek ze hem aan, doe een ring aan zijn vinger en schoenen aan zijn voeten” (22). Daarna kunnen wij de lofzang aanheffen, het Gloria. En dan vangt de lange dialoog aan met het woord van God, die onderbroken was omdat wij veraf waren. Daarna komt dan het eucharistische feestmaal, dat ons voedt met het heilig brood en ons laaft met de beker van het heil en ons zo gelijk maakt aan de verloren zoon. Dit feestmaal is prachtig omdat het werkelijk gemeenschap is: het verbindt de hemel met de aarde. Het geluk is brood dat samen gedeeld wordt. Maar de zonen uit de parabel zoeken een soort van geluk voor zichzelf.

  “Vader,”  – zo zegt de jongste zoon – “geef mij mijn deel van de erfenis” (12). Hij verkiest een deel boven het geheel. In die jongste zoon, zoals zo vaak in onszelf, zien we de moeilijkheid om iets gemeenschappelijk te hebben, de moeilijkheid om niet de baas van ons eigen leven en van onze eigen bezittingen te zijn. “Geef mij mijn deel”. Het is een dagelijks droevig refrein. De jongste zoon gaat heen, ver weg van huis, om onafhankelijk te zijn, ‘los-bandig’ van de vader en van het huis. Maar zo wordt hij uiteindelijk varkenshoeder.

  Even egoïstisch is de oudste zoon. Van zodra de slaven hem de reden bekend maken waarom er feestgevierd wordt, wordt hij kwaad op zijn vader en wil hij niet naar binnen. Hij weigert deel te hebben aan het feest en aan de barmhartigheid. Hij heeft liever een bokje voor zichzelf en wat vrienden dan het gemeste kalf en het feestmaal samen met zijn broer en alle andere huisgenoten. Het kan vreemd lijken dat hij geen deel wil hebben aan het feest, maar zo gebeurt het telkens als iemand alleen maar een feest voor zichzelf wil. De vader zegt hem: “Alles wat ik heb is van jou” (31). Maar deze zoon verkiest buiten te blijven, gestrest en droevig; het lijkt niet te geloven, zo droevig is het, omdat de vader een groot feest houdt.

  Deze twee zonen staan niet ver van ons af; zij wonen samen in het hart van ieder van ons, deelgenoten in de drang om alles voor zichzelf te willen hebben. Dat is exact het tegenovergestelde van wat de Vader wil.

  De zondag is de dag van het feest van de Vader, een gezegende dag die steeds terugkeert. De heilige liturgie komt ons tegemoet en overwint elke droefenis, al onze zonden, al onze manieren om afstand te nemen. Laten wij ons meeslepen door dit feest en ervan genieten. De zondag verruimt ons hart, haalt muren neer, opent de deuren van onze geest, doet ons ver kijken, naar de wereld en naar de armen. Ruim is de zondag, zoals de barmhartigheid van God ruim is. Rijk is de zondag, niet gierig, hij is vol gevoelens die mooier zijn dan onze banale en voorspelbare instincten. De zondag is de heilige dag waarop God gelukkigere mensen van ons maakt. Een oude hymne, gecomponeerd door Johannes Chrysostomos, zingt het als volgt: “Wie vriend is van God mag nu genieten van dit mooie schitterende feest. Wie zich afgemat heeft en wie dat niet gedaan heeft, wie in vrede leeft en wie gekweld wordt, wie zoek geraakt is en wie thuis is, wie onder lasten gebukt gaat en wie opgeheven werd, dat allen naar hier komen en ontvangen worden. De heilige liturgie is feest, is vergeving, is de omhelzing van God voor allen”. Moge dit ook zo zijn voor ons vandaag.

  Gebed op de dag des Heren

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag).
Elke eerste woensdag van de maand speciaal gebed voor de zieken en elke derde woensdag van de maand gebed voor de vrede.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.