Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Zondag 13 oktober
  28ste zondag door het jaar
  Gedachtenis van stamvader Abraham. Uit geloof vertrok hij naar een onbekend land, dat God hem beloofd had. Vanwege dat geloof wordt hij de vader genoemd van alle gelovigen: christenen, joden en moslims.

  2 K 5, 14-17; Ps 98; 2 Tim 2, 8-13; Lc 17, 11-19

  “Het oord van God zit niet gevangen”. Dat schrijft Paulus in zijn brief aan Timoteüs terwijl hij de ketenen van de gevangenschap draagt (cf. 2 Tim 2, 9). En hij voegt eraan toe: “Daarom ben ik bereid alles te verdragen ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding verwerven”. Deze schrijnende woorden van de apostel tonen ons de vrijheid en de kracht van de heilige Schrift, die ons elke zondag wordt verkondigd.
  Jezus bevindt zich in het gebied van Jizreël, tussen Galilea en Samaria. Hij komt aan in een dorp en tien melaatsen lopen op Hem toe – melaatsen hielden zich vaak op in onbewoonde gebieden. Ze blijven op een afstand staan, zoals de wet dat voorschreef, en roepen Hem toe: “Jezus, Meester, heb medelijden met ons” (13). Jezus mijdt hen niet, zoals vele mensen doen, maar begint met hen te spreken. Hij stuurt hen uiteindelijk weg met de boodschap: “Ga u aan de priesters laten zien” (14).
  Dat doen ze en onderweg worden ze genezen. Dat betekent dat de genezing begint wanneer je naar het evangelie begint te luisteren, in plaats van jezelf of je wereldse gewoontes te volgen. In die zin worden wij op onze spirituele weg genezen in ons hart en ons lichaam, voor zover wij luisteren naar het evangelie. Iets gelijkaardigs overkomt de twee leerlingen van Emmaüs: ze genezen van hun ziekte – het grote verdriet in hun hart – terwijl ze onderweg zijn en naar Jezus luisteren.
  De evangelielezing van deze zondag voegt er na het verhaal van de genezing van de tien melaatsen nog aan toe dat er slechts één terugkomt en “met luide stem God verheerlijkte. Hij wierp hij zich aan Jezus’ voeten en bedankte Hem” (16). De evangelist wil met dit gebaar benadrukken wat de volgende stap in de bekering is: dankbaar zijn en je leven toevertrouwen aan Jezus. De volledige genezing heeft ook betrekking op je hart. De tiende melaatse was niet alleen “genezen”, hij werd ook “gered”. De andere negen, allemaal joden, vonden misschien dat ze als kinderen van Abraham recht hadden op genezing. De tiende, een Samaritaan, een vreemdeling dus, ervaart de genezing als een genade, een onverdiend geschenk, dat met liefde beantwoord moet worden. Hij is een voorbeeld voor ons allen, om de gratis liefde van God voor ons leven te mogen ontvangen en Hem te danken dat Hij naar ons heeft omgezien.

  Gebed op de dag des Heren

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag).
Elke eerste woensdag van de maand speciaal gebed voor de zieken en elke derde woensdag van de maand gebed voor de vrede.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.