Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Zondag 17 november
  33ste zondag door het jaar
  Werelddag van de armen

  Mal 3, 19-20b; Ps 98; 2 Tes 3, 7-12; Lc 21, 5-19

  Nu het kerkelijk jaar naar zijn einde loopt, nodigt de liturgie ons uit om na te denken over “de laatste dingen”, over “de dag die branden zal als een oven”, zoals de profeet Maleachi schrijft. Ook de lezing uit het Lucasevangelie behandelt het thema van “het einde der tijden”. Nochtans verwijst het eschatologische taalgebruik van de evangelist niet letterlijk naar instortende gebouwen en de ondergang van de wereld. Eerder wordt bedoeld dat elke tijd in de geschiedenis beslissend is als het geloof van de gelovigen erin woont. Vandaag reeds leven wij in een tijd waarin de “zon van de gerechtigheid” ons ofwel als kaf in een oven verbrandt of tot arbeiders voor een nieuwe dag maakt. Jezus neemt de majestueuze pracht van de tempel in Jeruzalem, die de leerlingen met een gevoel van trots en gerustheid moet vervuld hebben, als aanleiding voor wat Hij wil duidelijk maken. In zo’n tempel vol marmer en praal vonden zij ongetwijfeld een soort garantie voor de toekomst van hun leven en dat van het volk van Israël. Maar Jezus zet hen met grote stelligheid aan het denken: “Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven” (6). Ontzet over deze uitspraak, die hun zekerheden op hun grondvesten laat schudden, vragen de leerlingen wanneer dat zal plaatsvinden. Misschien dachten zij dat het in een verre toekomst zou gebeuren, als het al zou gebeuren. Jezus beantwoordt de vraag van zijn leerlingen niet, maar roept hen op tot waakzaamheid, om zich niet te laten versuffen, maar in tegendeel trouwe getuigen van het evangelie te zijn.
  Ook onze tijd en elke tijd in de geschiedenis lijken beschreven te worden in de “tekenen” waarover Jezus spreekt: “Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verschillende plaatsen hongersnood en pest; er zullen zich schrikwekkende en grote dingen voordoen aan de hemel” (10-11). Deze woorden gaan niet over een verre toekomst, maar over onze wereld van vandaag. Er zijn vandaag ook streken waar christenen vervolgd worden. Jezus zegt: “Men zal u oppakken en vervolgen” (12). Het is waar, er zijn niet veel plaatsen waar christenen vervolgd worden, maar ze zijn er wel. Bovendien zijn er ook niet-christelijke groepen die vervolgd worden. In deze context kunnen we ook aan de droevige episoden van onverdraagzaamheid en racisme denken die zich telkens opnieuw in onze steden afspelen. Vandaag met name zijn de armen de slachtoffers. De kerk wijdt deze dag toe aan de armen om te benadrukken dat zij, veel meer dan de tempel van Jeruzalem, de plaats zijn waar de aanwezigheid van God zichtbaar wordt. En juist in de liefde voor de armen krijgen de christenen “de gelegenheid om te getuigen” (13) Te midden van al deze onrustbarende gebeurtenissen roept het evangelie de leerlingen op tot een moedig en vrijmoedig getuigenis. Het is nu niet de tijd om te berusten, om alles op orde te krijgen, om compromissen te sluiten of om te redden wat er te redden valt. Het evangelie moet stralen op het gezicht van de christenen. In dit opzicht leven wij aan het “einde der tijden”, ’t is te zeggen in een tijd waarin wij ofwel als kaf in de oven verbranden ofwel opstaan voor een nieuwe dag.

  Gebed op de dag des Heren

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag).
Elke eerste woensdag van de maand speciaal gebed voor de zieken en elke derde woensdag van de maand gebed voor de vrede.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.