Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

  • Zaterdag 17 November

    Lc 18, 1-8. De onrechtvaardige rechter en de weduwe

    Hij vertelde hun een gelijkenis met de strekking dat ze moesten blijven bidden en de moed niet opgeven: 2 ‘In zekere stad was een rechter die God niet vreesde en zich aan geen mens iets gelegen liet liggen. 3 Een weduwe in diezelfde stad kwam telkens bij hem, met het verzoek: “Help mij aan mijn recht tegenover mijn tegenpartij.” 4 Een tijd lang weigerde hij, maar later zei hij bij zichzelf: “Ik ben wel niet godvrezend en laat me aan geen mens iets gelegen liggen, 5 maar omdat ze zo lastig is, zal ik deze weduwe aan haar recht helpen; anders komt ze me uiteindelijk een klap in mijn gezicht geven.” ’ 6 De Heer zei: ‘Hoor wat die onrechtvaardige rechter zegt. 7 Zou God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem om hulp roepen en naar wie Hij welwillend luistert? 8 Ik verzeker jullie dat Hij hun spoedig recht zal doen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?’

    De perikoop van vandaag brengt ons bij een geliefd thema in het evangelie volgens Lucas: het gebed. De eerste keer dat dit evangelie Jezus’ onderricht over het gebed weergeeft, is wanneer Hij het Onzevader leert. (Lc 11, 1-13). Hier is het de tweede keer dat Hij over het gebed spreekt. Nu onderstreept Hij de noodzaak om altijd te bidden zonder op te geven. De leerlingen moeten niet alleen “altijd” bidden, maar ze moeten het doen “zonder opgeven”. Het gevaar om de moed te verliezen of op te geven wanneer we onze gebeden niet verhoord zien, komt veel voor. Jezus wil niet dat de leerlingen het vertrouwen in God en in zijn barmhartigheid verliezen. Zoals de Vader luistert naar Hem, zo luistert Hij ook naar de leerlingen. Jezus lijkt dus te zeggen dat het gebed altijd effectief is. Daaraan dient niet getwijfeld. En om deze verklaring te bevestigen vertelt Hij de gelijkenis van een arme weduwe die recht gaat vragen aan een rechter. Zij die symbool staat voor de onmacht van de zwakken in een maatschappij zoals die van Jezus’ tijd, wordt uiteindelijk omwille van haar aandringen bij de oneerlijke en hardvochtige rechter verhoord en bekomt haar recht. Het is een scène die treft door haar realisme. Maar vooral buitengewoon is de toepassing ervan op ons gebed tot de Vader in de hemel. Als die zo harde rechter die arme weduwe heeft verhoord, lijkt Jezus te zeggen: “Hoeveel te meer zal dan jouw hemelse Vader, die niet alleen rechtvaardig is, maar een groot en barmhartig hart heeft, je niet verhoren?” Het evangelie wil ons in elk geval van overtuigen van de kracht en de macht van het gebed: wanneer het aandringt, zo zou je kunnen zeggen, verplicht het God om in te grijpen. Gebed is het eerste werk waartoe de leerling geroepen is. We kunnen zeggen dat het het eerste werk is dat hij moet volbrengen, omdat het door het gebed is dat Gods tussenkomt in het leven en de geschiedenis wordt uitgevoerd. Zoals elk werk vereist gebed ook continuïteit en volharding. Gebed is geen geïmproviseerd werk, iets waar je af en toe aan kan denken. Door zijn continuïteit verzekert het gebed het ingrijpen van God. De grootste kracht van de christen schuilt in het gebed. In het licht van deze verklaring vraagt Jezus met ernst: “Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden?” Het is een ernstige vraag, zowel voor individuele leerlingen als voor gemeenschappen. De Mensenzoon blijft op aarde komen, ook vandaag. Hoe zit het met ons gebed? Gelukkig wij als de Heer ons waakzaam zal vinden, dat wil zeggen volhardend in gebed.

    Gebed op de vigilie

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.