Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

  • Woensdag 20 februari

    Gn 8, 6-13.20-22.

    Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. 7 Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd. 8 Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggestroomd. 9 Maar de duif vond geen plek waar zij haar pootjes kon neerzetten, en keerde bij hem terug in de ark; want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde haar weer bij zich in de ark. 10 Nu wachtte hij nog eens zeven dagen, en liet opnieuw een duif uit de ark los. 11 Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, met een groen olijfblad in haar bek, begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn. 12 Hij wachtte nog eens zeven dagen, en liet opnieuw een duif los; maar deze duif keerde niet meer bij hem terug. 13 In het zeshonderdeerste jaar, op de eerste dag van de eerste maand, begon het water boven de aarde op te drogen. Nu schoof Noach het dak van de ark opzij en keek naar buiten; en zie, de aardbodem was droog. Toen bouwde Noach een altaar om de heer te eren; hij deed een keuze uit de reine dieren en uit de reine vogels, en droeg op het altaar brandoffers op. 21 De heer rook de aangename geur en zei bij zichzelf: ‘Ik zal de aardbodem nooit meer vervloeken vanwege de mensen: het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade. Ook de andere levende wezens zal Ik nooit meer treffen, zoals Ik nu gedaan heb. 22 Zolang de aarde bestaat, blijft er zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, dag en nacht, zomer en winter. Nooit houdt dat op.’

    We zijn nu aan het einde van de hoofdstukken waarin de Bijbel het verhaal vertelt van de zondvloed, de eerste grote catastrofe van de mensheid na de moord van Kaïn op Abel. We merken het geduldig wachten op van Noach, die zeker wil zijn dat het water van de zondvloed zich heeft teruggetrokken, zodat dieren en mensen op een veilige manier terug aan land kunnen gaan. Tot driemaal toe zendt hij de duif uit, en we weten hoe die duif met het olijftakje in zijn bek in de loop der jaren symbool van vrede is geworden. Dit lijkt wel te verwijzen naar de verwachting waar deze man – die geluisterd had naar het woord van God, die hem had willen redden – mee leefde. De vrede vraagt om geduld en verwachting – wat niet wil zeggen dat we inert moeten wachten en berusten. Integendeel, de vrede heeft arbeiders nodig die observeren en die het terrein kunnen voorbereiden opdat ze kan gerealiseerd worden. Ook Noach stapt uiteindelijk uit de ark naar buiten, met zijn familie en met de levende wezens die gered zijn van de zondvloed. Eerst en vooral “bouwt Noach een altaar om de Heer te eren”, als teken van dankbaarheid voor de redding en voor de vrede die is weergekeerd op aarde. De communie met de Heer, die de mensen verbroken hadden met hun geweld, wordt met dit gebaar hersteld, en zal definitief ingesteld worden met de vernieuwing van het verbond tussen God en Noach. Er bestaat een eenheid in de schepping die hersteld moet worden. Paus Franciscus spreekt in dit verband over de integrale en menselijke ecologie in Laudato sí. De Heer gaat een plechtige verbintenis aan met Noach om het leven op aarde steeds te bewaren. Deze verbintenis vertrekt bij een vaststelling waar we ons steeds bewust van moeten zijn: “Het hart van de mens is immers van jongs af geneigd tot het kwade”. Het gaat hier niet om een pessimistische visie op de mens, maar wel om iets waarvoor we op onze hoede moeten zijn, want het kwade is sterk en het dringt door in ons hart en in onze gedachten zonder dat we het beseffen. Dit bewustzijn helpt ons om onze broosheid te erkennen en om ons vertrouwen te stellen op de kracht die van God komt.

    Gebed met de heiligen

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.