Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

 • Zaterdag 19 januari
  Gebed voor de eenheid van de christenen. Intentie voor de orthodoxe kerken.

  Heb 4, 12-16. Het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard

  Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. 13 Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. 14Nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. 15 Want wij hebben een hogepriester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. 16 Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.

  De tekst die we zonet gelezen hebben, begint met de verheerlijking van het woord van God, dat het fundament is waarop ons geloof steunt. Het is geen woord dat ons vastbindt aan het verleden, dat enkel gebeurtenissen verhaalt die verankerd zijn in een historisch moment. Het woord van God – zo onderlijnt de auteur – “is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart”. Het woord van God is steeds operatief. Elk initiatief vertrekt van het woord. Het woord weet door te dringen tot in de diepte van onze ziel, het is in staat om ons hart te onderzoeken, om onze handelingen te verbeteren en om onze weg te verlichten. Het woord kent ons beter dan wij onszelf kennen. Daarom zijn we uitgenodigd om ons toe te vertrouwen aan het woord van God. Het zal ons helpen om ons eigen hart op een diepgaande manier te leren kennen, en het zal ons helpen om de gevoelens van God te leren kennen en ze tot de onze te maken. In het besluit van zijn toespraak tot de ouderen van Efeze zegt de apostel Paulus, die zich bewust is van de kracht van het woord: “En nu draag ik u op aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is om op te bouwen en het erfdeel te geven, met alle geheiligden” (Hnd 20, 32). In de Schrift is het immers God zelf die spreekt tot zijn kinderen, en Hij doet dit op een manier die verstaanbaar is voor iedereen. Daarom preciseert de auteur: “Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen”. Ons vertrouwen in God moet groot zijn. We hebben immers “een verheven hogepriester die de hemelse sferen is doorgegaan”. Deze titel werd eerder reeds toegekend aan Jezus (2, 17). Nu wordt dit nog verder verduidelijkt: Hij begrijpt ons perfect, want Hij werd zelf “op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde”. Hij heeft aan den lijve onze zwakheden ondervonden, maar toch misprijst Hij ons niet. Hij kent ons ‘van binnenuit’, en daarom is Hij gekomen om ons te bevrijden van onze vergankelijkheid. “Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade”, en we zullen niet enkel gehoor vinden, maar ook redding.

  Gebed op de vigilie

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.