Bidden met Sant’Egidio

Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed en de eucharistie de beste gelegenheid.

In België en Nederland komt Sant’Egidio op verschillende plaatsen samen om te bidden.

Wees welkom op het avondgebed of de eucharistieviering.

Zie onder ‘Locaties’ voor de plaatsen en aanvangstijden.

  • Zaterdag 15 juni

    2 Kor 5, 14-21. De dienst van de verzoening

    14 De liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen en dat dus alle mensen gestorven zijn. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en verrezen. 16 Daarom beoordelen wij voortaan niemand meer naar menselijke maatstaven. En ook al hebben wij Christus op die manier beoordeeld, nu is dat niet meer het geval. 17 Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is er al. 18En dit alles komt van God, die ons door Christus met zich heeft verzoend en ons de dienst van de verzoening heeft toevertrouwd. 19 Ja, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend zonder de mensen hun overtredingen aan te rekenen, en ons heeft Hij de boodschap van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen! 21 Hem die geen zonde heeft gekend, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden worden.

    Paulus legt opnieuw het doel van zijn apostolisch dienstwerk uit opdat de Korintiërs weten hoe ze moeten reageren op mensen die vol van zichzelf zijn en zich laten voorstaan op hun religieuze ervaringen en wijsheid. Paulus die daarentegen “buiten zinnen is” door de liefde van Christus (“Zijn wij buiten zinnen, dan is het voor God”) zegt dat de gelovigen niet langer voor zichzelf leven, maar voor Christus, die voor allen gestorven en verrezen is. Dat is het hart van het evangelie: Jezus heeft zijn leven voor allen gegeven om allen te redden. Niemand is uitgesloten van het evangelie. Degene die Jezus in zijn hart aanneemt, wordt een nieuwe schepping omdat hij liefheeft zoals Jezus heeft liefgehad. Helaas vergeten we vaak dat alleen dit het hart van het christelijk leven is. De wereld heeft hier werkelijk nood aan. Al te vaak zijn we vol eigenliefde en laten we de onverschilligheid en de eenzaamheid groeien. De apostel schrijft: “Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is er al” (17). De nieuwe dingen zijn van God, de grenzeloze liefde, de dingen die tot verzoening leiden in plaats van tot verdeeldheid, tot liefde in plaats van tot haat. Het werk van Jezus richt zich volledig op de verzoening met God en tussen ons. Als we met Jezus verbonden blijven, worden we met God verzoend en zullen we ook met elkaar verzoend worden. De apostel heeft de dienst van de verzoening op zich genomen, hij is ambassadeur voor Christus, om allen met de Vader te verzoenen. Vandaag roept de apostel ook ons op: “Laat u met God verzoenen!”. In een wereld die verscheurd is door verdeeldheid, die verslonden wordt door het kwade en die zo gierig is in het vergeven moeten de gelovigen medelijden, barmhartigheid en verzoening tonen. Jezus is gekomen om een beweging van verzoening met de hemelse Vader te op gang te brengen omdat Hij weet dat wij ons dan ook met elkaar kunnen verzoenen. Het is een beweging die op vele manieren beleefd kan worden. Allereerst in onze eigen schuldbekentenis, maar ook in de ontmoeting en de dialoog met velen, ook met onze vijanden.

    Gebed op de vigilie

Luister iedere woensdag om 20 uur naar het avondgebed vanuit Sint-Carolus-Borromeuskerk in Antwerpen op Radio Maria.

Iedere avond kan je op de internationale site van Sant’Egidio aansluiten bij het avondgebed in Santa-Maria in Trastevere, Rome om 20.30 uur.

Download de app op je telefoon:

Ontdek het op Google Play

Antwerpen

Centrum

Elke avond gebed om 20u (behalve zaterdag en zondag). Op vrijdagavond is het gebed voor en door jongeren.

Plaats: Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein, 2000 Antwerpen

Eucharistie zondag om 17u in de Sint-Carolus Borromeuskerk, 2000 Antwerpen.

Zie onder de tab “Dagkalender gebed Antwerpen” voor een overzicht van de liturgische diensten van Sant’Egidio in de Sint-Carolus Borromeuskerk.

 

Merksem

Elke zaterdag om 14u gebed in Merksem in de Sint-Bartholomeuskerk , Sint-Bartholomeusstraat 1, 2170 Merksem. Om de twee weken op dinsdag avondgebed om 19u.

 

Hoboken

Elke zaterdag eucharistie om 17u in de Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kioskplaats 119, 2660 Hoboken.

 

Linkeroever

Elke zaterdag om 14u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen.

 

Borgerhout

Elke eerste en derde zaterdag van de maand gebed om 14u in de Sint-Willibrorduskerk, Pastorijstraat, Antwerpen.

Brussel

Elke donderdag gebed om 20u en elke tweede vierde zondag van de maand eucharistie om 10u in de Rijke Klarenkerk, Rijke Klarenstraat 23, 1000 Brussel.

Info : +32 (0)2 512 45 46

Leuven

Elke vrijdag gebed om 16u30 en elke tweede zaterdag van de maand eucharistie om 15u30 in WZC Edouard Remy

Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven

Info : +32 (0)0470 39 57 79

Genk

Iedere tweede maandagavond van de maand om 20u in de kapel van de Sint-Albertuskerk, Zwartberg en iedere laatste woensdag van de maand om 15.30u in Huize Uilenspiegel, Socialestraat 4, Zwartberg

Amsterdam

Elke dinsdag en vrijdag gebed om 20u en elke zondag eucharistie om 17u in de Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam.

Apeldoorn

Iedere vrijdag om 19u30 in Mariakerk-OLV Tenhemelopneming, Stationsstraat 13, Apeldoorn.