OFFICIËLE VOORSTELLING “LEVE DE OUDEREN”

Impressie van de voorstelling van het project "Leve de Ouderen!" van Sant'Egidio op het stadhuis van Antwerpen op woensdag 18 oktober 2023

Op woensdag 18 oktober 2023 werd in het Stadhuis van Antwerpen het programma “Leve de Ouderen” officieel voorgesteld.

Dit programma voorziet in een systematische opvolging van alle tachtigplussers in een welomschreven gebied. Via telefonisch contact of huisbezoek peilen medewerkers naar hun welbevinden, zorgnoden en sociale contacten. Vroegdetectie van eventuele problemen werkt preventief. Bedoeling van het programma is dat ouderen zo lang en zo goed mogelijk kunnen wonen waar ze willen en hoe ze willen.

Na anderhalf jaar werking – het programma ging van start in februari 2022 – werden 30.000 handelingen (telefonisch contact of huisbezoeken) gesteld. Momenteel is er contact met 2270 tachtigplussers in de Antwerpse districten Merksem, Hoboken en Wilrijk. Negen deeltijdse professionele medewerkers en dertig vrijwilligers staan in voor de opvolging.

Op de voorstelling legde coördinator Katrien Van de Weghe uit hoe het programma werkt en met welke problemen ze in aanraking komen. “Vaak zien ouderen zich voor problemen geplaatst in het contacteren van diensten waar ze recht op heb hebben. Wij staan hen daarin bij, onder meer door het wegwerken van digitale drempels,” zei Van de Weghe.

“Evengoed worden buurtbewoners en vrijwilligers ingeschakeld om eten te brengen naar personen in nood, het gras af te rijden, en dat soort dingen. Het programma zet sterk in op een zorgzame samenleving, onderlinge solidariteit en het versterken van nabijheidsnetwerken. Antwoorden op maat vermijden drastische oplossingen, zoals de vaak onterecht als onvermijdelijk aangevoelde verhuis naar een woon-zorgcentrum of het “schieten met een kanon op een mug”, zoals Van de Weghe het treffend verwoordde.

Op de voorstelling legden artsen Jan De Lepeleire (KU Leuven) en Giuseppe Liotta, internationaal coördinator van het programma, uit hoezeer medische problematiek vaak een gevolg is van sociale problemen. Het antwoord daarop kan en hoeft niet alleen medisch te zijn, een sociale en menselijke benadering is vaak effectiever.

Ook Antwerps schepen Els Van Doesburg en Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits hielden een tussenkomst. Het programma heeft de steun van de Vlaamse en stedelijke overheid.

Na afloop bouwden meer dan tweehonderd ouderen en vrijwilligers nog samen een feestje in het Huis van Sant’Egidio aan de Kammenstraat.

Berichten en beelden:

Galerie

Agenda

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.

14 april 2024

Op zondag, 14 april 2024 om 14u30 gaan kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg en Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, een feestelijke dankviering voor in de OLV-kathedraal van Antwerpen