Goed nieuws: Gratie voor Ramiro Ibarra

Dank aan allen die het appel ondertekenden.

Goed nieuws. Het Hof van Beroep van de staat Texas heeft de executie van Ramiro Ibarra opgeschort en beveelt onderzoek naar zijn mentale beperking. De terdoodveroordeling van mensen in zo’n kwetsbare situatie druist immers in tegen het achtste amendement van de grondwet, dat een “wrede en ongebruikelijke” straf verbiedt.

Het hof deed zijn uitspraak op 24 februari en beval een lagere rechtbank om de gegrondheid van de argumenten die gebruikt werden om tot een terdoodveroordeling te komen opnieuw te onderzoeken. De rechtbank zal ook de betrouwbaarheid van de bewijslast tegen Ramiro moeten natrekken nadat nieuwe bevindingen uit een DNA-test aan het licht kwamen.
Ramiro Ibarra is 66. Hij werd in 1997 ter dood veroordeeld. Zijn executiedatum was vastgesteld op 4 maart, na een 23-jarig verblijf op death row.

Begin 2021 is Ramiro Ibarra de derde terdoodveroordeelde met een executiedatum die van de staat Texas opschorting van executie krijgt.

Dank aan allen die het appel ondertekenden en die hebben bijgedragen aan een menselijkere rechtspraak.

https://www.upi.com

https://actionnetwork.org

Galerie

Agenda

16 december 2023

Indien u niet kan deelnemen aan één van onze kerstfeesten, maar wil wel een bijdrage leveren door enkele geschenken in te zamelen, kan u deze elke weekdag tussen 9u en 17u afgeven in Sant’Egidio, Kammenstraat 51 (of Lombardenstraat 28) te Antwerpen, t.e.m. vrijdag 15 december 2023. Op 16 december kan u tussen 10u en 16u […]

23 december 2023

Indien u niet kan deelnemen aan één van onze kerstfeesten, maar u wil wel een bijdrage leveren door enkele geschenken in te zamelen, dan kan u deze elke weekdag tussen 9u en 17u afgeven in Sant’Egidio, Kammenstraat 51 (of Lombardenstraat 28) te Antwerpen, t.e.m. vrijdag 22 december 2023. Tevens kan u zich hier inschrijven om […]