Feestelijke opening ‘Laudato Si’

Feestelijke opening ‘Laudato Si’, waar sociaal kwetsbare mensen en tweedehandsspullen een nieuw leven krijgen

Tussen de hoogbouw op de Antwerpse Linkeroever werd afgelopen zaterdag 15 september het sociaal-ecologische project Laudato Si’ feestelijk geopend.

Laudato Si’ is een innovatief socio-ecologisch initiatief waar een tiental sociaal kwetsbare mensen worden tewerkgesteld. Laudato Si’ zet ook in op het milieu, via hergebruik en recyclage, en op gemeenschapsopbouw in de wijk.

Concreet worden in Laudato Si’ tweedehandskleding en gebruikte spullen ingezameld, gesorteerd en te koop aangeboden (in samenwerking met Kringwinkel-Antwerpen). Daarnaast komen er een naai- en hersteldienst en een verhuis- en klusjesservice (in samenwerking met Kamiano). Er is ook een gezellige coffeecorner voorzien waar buurtbewoners van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.

Er was bijzonder veel belangstelling voor het openingscolloquium.

Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, gaf aan hoe dit project bruggen bouwt tussen oud en nieuw, tussen stad en periferie, tussen arm en rijk en tussen Kerk en samenleving.

Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio, schetste hoe het project tot stand kwam in de schoot van de jarenlange ervaring van de Sant’Egidio aan de zijde van kansarme en kwetsbare mensen. “Elke mens, ook zij die minder productief op de arbeidsmarkt zijn, heeft een talent. Met de fantasie van de liefde willen we dit naar boven brengen, zodat er geen menselijk potentieel verloren hoeft te gaan.”

De decaan van de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven, Johan De Tavernier, schetste hoe de ecologische bekering binnen de Kerk tot stand kwam, zoals we die ook terugvinden in de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus, waarnaar dit project genoemd is.

Josse Van Steenberge, ererector Universiteit Antwerpen, hield een vurig pleidooi om iedere burger het recht op arbeid, op ‘gezond’ werk te geven, in plaats van een gewaarborgd inkomen. Iedereen kan iets betekenen voor de samenleving.

Psychiater Dirk De Wachter sloot het colloquium af met de prachtige woorden: “Dit soort initiatieven houdt de wereld gaande. Het heil van de wereld komt van bottom-up initiatieven die de wereld dragen, van de kleine goedheid van nederige mensen, van kleine, concrete daden van barmhartigheid.”

Dit project kwam mede tot stand dank zij private giften van bedrijven, waaronder Total.

Laudato Si is geopend op woensdag en vrijdag, telkens van 14u tot 18u.
Ernest Claesstraat 5, Linkeroever

Toespraken

Johan Bonny

Hilde Kieboom

Johan De Tavernier

Josse Van Steenberge

Dirk De Wachter

Galerie

Agenda

16 september 2023

Op zaterdag 16 september vieren wij het 5 jarig bestaan van ons Sociaal Ecologisch project Laudato Si’ ook bekend als Kringwinkel Linkeroever en tweedehandswinkel. We vieren dit samen met de jaarlijkse nazomermarkt op het plein naast de bibliotheek. Naast activiteiten in de winkel vanaf 10.00 uur zijn er 2 optredens gepland: HerMess om 14.15u en […]

10 september 2023

De jaarlijkse interreligieuze vredesbijeenkomst van Sant’Egidio vindt dit jaar plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn, van 10 tot 12 september 2023. Het programma wordt later bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich wel al aanmelden bij info@santegidio.be Voor meer informatie over deze jaarlijkse bijeenkomst kan u terecht op onze pagina over Vrede of neem een kijkje op de […]