Wereldvluchtelingendag

2 juni 2021

Op dit moment zijn er wereldwijd zoā€™n tachtig miljoen mensen gedwongen op de vlucht (waarvan meer dan de helft in hun eigen land). De Verenigde Naties vragen ieder jaar aandacht voor hun verhaal op Wereldvluchtelingendag (20 juni).

Santā€™Egidio houdt deze week gebedswakes voor de mensen op de vlucht: voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, migranten, mensen zonder papieren, ā€¦ allemaal mensen op zoek naar veiligheid, vrede en een beter leven.

We gedenken ook in het bijzonder al diegenen die gestorven zijn op de ā€œreizen van de hoopā€. De afgelopen jarenĀ stiervenĀ naar schattingĀ 43.390 mensen in de Middellandse Zee of op andere migratieroutes naar Europa. Een dramatischĀ cijfer. Het afgelopen jaar, sinds juni 2020,Ā zijn er 4.071 mensen om het leven gekomenĀ in een poging ons continent te bereiken.

We mogen dezeĀ voortdurendeĀ tragedie nooit vergeten.Ā Duizenden mensen zitten nog steeds opgesloten in detentiecentra in LibiĆ« of in de vluchtelingenkampen van Lesbos. Het is dringender dan ooit om humanitaire corridors te openenĀ en deĀ vluchtelingenĀ te spreiden overĀ verschillendeĀ landen.

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag organiseert Sant’Egidio opĀ donderdag 17 juni om 19u30 een gebedswake voor en met vluchtelingen, nieuwkomers in Brussel (Rijkeklarenkerk) en opĀ vrijdag 18 juni om 20uĀ in Antwerpen (Sint-Carolus Borromeuskerk).

Dit gebed is ook te volgen viaĀ livestreamĀ opĀ Ā onzeĀ website,Ā youtubeĀ enĀ facebookpagina.