Goede Week 2020

1 april 2020

Voor christenen overal ter wereld begint met palmzondag de Goede Week. De Goede Week telt de laatste dagen van de vastentijd en het Triduum, het hoogtepunt van het liturgisch jaar. Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus uit de dood.

De huidige maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus maken het onmogelijk om deze hoogtijd te beleven op de vertrouwde manier. Sant’Egidio nodigt haar sympathisanten uit om dit samen te beleven, via het internet en de sociale media. We verbinden ons daarvoor met het kerkje van Sant’Egidio in Rome, het kloppende hart van onze wereldwijde gemeenschap. Er is vertaling in het Nederlands.

Hieronder een overzicht van gebeden en liturgische vieringen die online beschikbaar zullen zijn via onze website of facebookpagina.

  • vrijdag 3 april om 19u: gebed voor de zieken
  • Palmzondag 5 april om 10u: Palmliturgie
  • dinsdag 7 april om 19u: gebed voor de martelaren en geloofsgetuigen van onze tijd
  • Witte donderdag 9 april om 19u: liturgie van het laatste avondmaal
  • Goede Vrijdag 10 april om 17u: Kruisweg gevolgd door kruisverering
  • Paaszondag 12 april om 12u: Paasliturgie