Herdenking overleden vrienden van de straat van Kamiano

18 oktober 2021

Op Allerheiligen, maandag 1 november 2021 om 15u, herdacht de Gemeenschap van Sant’Egidio de vrienden van de straat die vaak bij Kamiano te gast waren en die de afgelopen tijd overleden zijn.

Herdenkingsdiensten vonden plaats in Antwerpen (Sint-Carolus Borromeuskerk, Conscienceplein) en in Brussel (OLV ter Rijkeklarenkerk, Rijkeklarenstraat). Tijdens de suggestieve dienst werden de namen van de overledenen voorgelezen, en konden familie, vrienden, kennissen, nabestaanden en al wie betrokkenen gekend heeft, een kaars aansteken. Na afloop was er gelegenheid tot napraten.

Daklozen, zwervers en verslaafden overlijden vaak op jonge leeftijd en in eenzaamheid. De vrijwilligers van Kamiano, de daklozenwerking van Sant’Egidio, maken er een punt van eer van om hun ‘vrienden van de straat’ nabij te zijn bij hun levenseinde, hun een waardige begrafenis te bezorgen en hen ook na hun dood niet te vergeten.

Aan velen wordt, in samenwerking met andere organisaties, een waardige begrafenis geboden. De herdenkingsviering van Allerheiligen past in het streven geen enkel leven te vergeten.

In Kamiano zijn daklozen, armen en mensen in moeilijkheden welkom voor een gratis warme maaltijd en voor bijkomende dienstverlening op maat. Er zijn Kamiano restaurants in Antwerpen, Luik en Brussel.

Galerij