“Wie vergeet, is gedoemd te herhalen” – 3 september

Op zondag 3 september 2023 vond de jaarlijkse wandeling in Antwerpen plaats, waarmee Sant’Egidio de slachtoffers van de Holocaust niet wil vergeten. Onder het motto “Wie vergeet, is gedoemd te herhalen” stapten de deelnemers op in een serene wandeling, terwijl ze bordjes met de namen van de concentratiekampen met zich meedroegen, als een sinistere waarschuwing.

De herinnering aan de Holocaust blijft voor Sant’Egidio fundamenteel voor de opbouw van een democratisch Europa, dat de rechten van zijn minderheden respecteert. De droom van een verenigd en vreedzaam Europa is ontstaan uit de asse van Auschwitz.

De wandeling vertrok om 18u op het Conscienceplein in Antwerpen. Vandaar ging het naar het Monument op de Belgiëlei voor een korte plechtigheid.

Volgende sprekers namen er het woord, waarvan u de beschikbare teksten hieronder kan terugvinden
Toespraak Alexia Bertrand, Staatssecretaris voor Begroting in de Federale Regering
– Laurent Trau, voor de Joodse Gemeenschap in Antwerpen
Toespraak Dany Neudt, historicus 
Toespraak Jan De Volder, Sant’Egidio/KU Leuven

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]