Humanitaire corridors in Frankrijk: nieuw akkoord voor 300 vluchtelingen

In Parijs werd een nieuw protocol voor de Humanitaire Corridors ondertekend door de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, samen met de verantwoordelijken van de Gemeenschap van Sant’Egidio en de Semaines Sociales de France.

In de overeenkomst worden de voorwaarden vastgesteld voor de identificatie, de opvang en de integratie in Frankrijk gedurende de komende twee jaar van 300 vluchtelingen uit Irak en Syrië die zich momenteel in Libanon bevinden, waarbij voorrang wordt gegeven aan kwetsbare personen en gezinnen.

Dit tweede protocol volgt op het eerste, dat in 2017 werd ondertekend, waardoor al 504 mensen Frankrijk konden binnenkomen met dezelfde criteria.

De Humanitaire Corridors, die in februari 2016 in Italië van start zijn gegaan, hebben in Europa (in Italië, Frankrijk, België en Andorra) al meer dan 3 500 vluchtelingen uit Syrië, Irak, Libië, Ethiopië en Lesbos opgevangen, aan wie een veilige route (per vliegtuig) en een integratieprogramma is gegarandeerd.

De Humanitaire Corridors zijn een initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio, in samenwerking met andere instanties afhankelijk van de protocollen, zoals de Federatie van Evangelische Kerken in Italië en de Italiaanse Bisschoppenconferentie. Dit zelf gefinancierde project is inmiddels een concreet model dat op Europees niveau kan worden overgenomen.

Het verhaal van hen die reeds zijn aangekomen toont aan dat het niet alleen mogelijk is om mensen die in handen van mensenhandelaars dreigen te vallen te redden, maar ook om wegen van integratie in te slaan.

Vooral in deze tijd van pandemie, met moeilijkheden van allerlei aard (denk maar aan de situatie van sommige landen van eerste opvang, zoals Libanon zelf), is het belangrijk om de vele vluchtelingen die met hun gezinnen op een solidair antwoord wachten niet in de steek te laten. De Humanitaire Corridors laten in vijf jaar tijd een toename zien van de edelmoedigheid van veel burgers, die met hun vrijwillige en onbezoldigde inzet tonen dat het mogelijk is om een Europa op te bouwen dat in overeenstemming is met zijn idealen van humanisme en solidariteit.

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]