Humanitaire Corridors: nieuwe aankomst

Vanmorgen is op de Nationale Luchthaven van Brussel-Zaventem een groep van 28 Syrische vluchtelingen aangekomen. Ze werden overgevlogen met een lijnvlucht vanuit Beiroet en kwamen ons land binnen met een humanitair visum. Het gaat om acht families (19 volwassenen, 9 kinderen), die geen toekomst meer hebben in Syrië en die nu de kans krijgen een nieuw bestaan in ons land op te bouwen. Ze zullen de komende dagen asiel aanvragen. Ze komen niet in het opvangsysteem van de overheid terecht, maar worden het eerste jaar opgevangen in verschillende christelijke gemeenschappen (katholieke, protestantse, orthodoxe, ….). De katholieke kerk staat, in samenwerking met Caritas, in voor het gros van de opvang.

De vluchtelingen werden verwelkomd met bloemen en cadeautjes voor de kinderen. Ze werden ontvangen door Hilde Kieboom, voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio, en door verschillende vertegenwoordigers van de kerken en godsdiensten in ons land, zoals Mgr Herman Cosyns, secretaris van de katholieke bisschoppenconferentie, Mgr Robert Innes, Anglicaans bisschop voor Europa, dr Geert Lorein, voorzitter van de Federale synode van Protestantse en Evangelische kerken, dhr Salah Achallaoui, voorzitter van de Moslimexecutieve, Mgr Kourie van de Syrisch-orthodoxe kerk en verschillende andere religieuze vertegenwoordigers.

“De Humanitaire Corridors stellen veiligheid centraal: de veiligheid van de oorlogsvluchtelingen, die hun leven niet meer moeten toevertrouwen aan allerhande malafide mensensmokkelaars, en de veiligheid van de ontvangende gemeenschappen. Deze vluchtelingen zijn immers op voorhand gescreend, wij weten wie ze zijn,” zei Hilde Kieboom. De voorzitter van Sant’Egidio herinnerde er ook aan dat het om een uniek project van integratie. “Het gaat om ontvangen, beschermen, en integreren, zoals Paus Franciscus vraagt.”

De aankomsten van de vluchtelingen vinden plaats in het kader van de “Humanitaire Corridors”: veilige en legale vluchtwegen voor kwetsbare vluchtelingen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, en de Gemeenschap van Sant’Egidio, in partnerschap met alle erkende erediensten van België, ondertekenden daarover op 22 november 2017 een akkoord: op basis daarvan worden 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen uit Syrië en Turkije overgevlogen naar ons land. Sant’Egidio en partnerorganisaties staan in voor de identificatie van de vluchtelingen ter plekke (criterium is kwetsbaarheid) en voor de organisatie van de vlucht, de Belgische overheid zorgt voor de veiligheidsscreening en het afleveren van een humanitair visum, de erediensten in ons land staan in voor opvang (gedurende een jaar), en begeleiding bij asielaanvraag en integratie. De vluchtelingen komen niet in het opvangsysteem van de Staat (Fedasil), maar zijn tijdens de asielprocedure ook financieel ten laste van de ontvangende gemeenschappen.

Eerder kwamen al drie families (in totaal 10 personen) aan. Daarmee staat het totaal op 38 personen. De volgende 112 vluchtelingen worden de komende maanden in ons land verwacht.

Nog steeds in het kader van de “Humanitaire Corridors” kwamen gisteren 18 Syrische vluchtelingen aan in Parijs en morgen worden er 43 verwacht in Rome. Dit in het kader van akkoorden met de Italiaanse en Franse overheid, die Sant’Egidio afsloot in partnerschap met katholieke en protestantse kerken en hulporganisaties. Uniek in ons land is dat het om een partnerschap gaat met alle christelijke kerken (katholiek, protestants, evangelisch, orthodox en anglicaans) en met steun van de joodse en islamitische gemeenschappen.

Galerie

Agenda

4 mei 2024

Op zaterdag 4 mei 2024, van 11 tot 18u, zetten de Amici de deuren van hun kunstatelier in Merksem wijd open. Zij vinden het fijn om je te vertellen over wie ze zijn, over hun wekelijkse activiteiten bij ‘de Amici’ en de kunst die ze maken. De Amici bouwen aan een inclusieve maatschappij waarin mensen met […]

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.