In memoriam kardinaal Edward Cassidy (+ 10 april 2021), dienaar van de Kerk en van de dialoog

De gemeenschap van Sant’Egidio gedenkt, in dankbaarheid en vriendschap, kardinaal Edward Cassidy, die overleed te Newcastle (Australië) op de vooravond van de zondag van Barmhartigheid, na een lang leven in dienst van de Kerk.

Wij kenden hem van nabij en waardeerden zijn intense inzet voor de dialoog, die zich uitstrekte over verschillende terreinen, van diplomatie tot oecumene, en die hij altijd beleefde met eenvoud en een positieve ingesteldheid, omdat hij zich bewust was van een dringende eenheid onder de christelijke kerken. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen (van 1989 tot 2001) nam de kardinaal verscheidene malen deel aan de bijeenkomsten van het Gebed voor de Vrede, door Sant’Egidio in de geest van Assisi georganiseerd, en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de groei van de dialoog tussen de christenen en tussen de godsdiensten.

Cassidy was overtuigd van de onvervangbare rol die gelovigen voor de mensheid kunnen spelen, zoals hij in 1995 in Firezne zei: “Als gelovigen in staat zijn te leven volgens wat in hun eigen godsdienst wordt geopenbaard, dan zal de wereld er beter aan toe zijn. Dat kan een concrete verandering in de geschiedenis teweegbrengen. Rond de solidariteit met de minsten kunnen religies een echte ontmoetingsplaats vinden”.

De woorden die hij in 1998 in Boekarest uitsprak ter gelegenheid van de Internationale Bijeenkomst van het Gebed voor de Vrede, over de wijze waarop de christelijke kerken de weg naar eenheid zouden kunnen versnellen, zijn een synthese van zijn gevoelens en zijn inzet voor de dialoog: “Laten wij leerstellige vraagstukken, die te zijner tijd zullen moeten worden overwonnen, buiten beschouwing laten. Er is behoefte aan een mentaliteitsverandering. Voor christenen is het niet genoeg om alleen maar verdraagzaam te zijn tegenover elkaar. Als broeders en zusters in de ene Heer moeten wij elkaar niet slechts verdragen, maar moeten we elkaar liefhebben. Wij zijn geroepen om voor elkaar te zorgen.”

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]