In memoriam kardinaal Edward Cassidy (+ 10 april 2021), dienaar van de Kerk en van de dialoog

De gemeenschap van Sant’Egidio gedenkt, in dankbaarheid en vriendschap, kardinaal Edward Cassidy, die overleed te Newcastle (Australië) op de vooravond van de zondag van Barmhartigheid, na een lang leven in dienst van de Kerk.

Wij kenden hem van nabij en waardeerden zijn intense inzet voor de dialoog, die zich uitstrekte over verschillende terreinen, van diplomatie tot oecumene, en die hij altijd beleefde met eenvoud en een positieve ingesteldheid, omdat hij zich bewust was van een dringende eenheid onder de christelijke kerken. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen (van 1989 tot 2001) nam de kardinaal verscheidene malen deel aan de bijeenkomsten van het Gebed voor de Vrede, door Sant’Egidio in de geest van Assisi georganiseerd, en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de groei van de dialoog tussen de christenen en tussen de godsdiensten.

Cassidy was overtuigd van de onvervangbare rol die gelovigen voor de mensheid kunnen spelen, zoals hij in 1995 in Firezne zei: “Als gelovigen in staat zijn te leven volgens wat in hun eigen godsdienst wordt geopenbaard, dan zal de wereld er beter aan toe zijn. Dat kan een concrete verandering in de geschiedenis teweegbrengen. Rond de solidariteit met de minsten kunnen religies een echte ontmoetingsplaats vinden”.

De woorden die hij in 1998 in Boekarest uitsprak ter gelegenheid van de Internationale Bijeenkomst van het Gebed voor de Vrede, over de wijze waarop de christelijke kerken de weg naar eenheid zouden kunnen versnellen, zijn een synthese van zijn gevoelens en zijn inzet voor de dialoog: “Laten wij leerstellige vraagstukken, die te zijner tijd zullen moeten worden overwonnen, buiten beschouwing laten. Er is behoefte aan een mentaliteitsverandering. Voor christenen is het niet genoeg om alleen maar verdraagzaam te zijn tegenover elkaar. Als broeders en zusters in de ene Heer moeten wij elkaar niet slechts verdragen, maar moeten we elkaar liefhebben. Wij zijn geroepen om voor elkaar te zorgen.”

Galerie

Agenda

16 september 2023

Op zaterdag 16 september vieren wij het 5 jarig bestaan van ons Sociaal Ecologisch project Laudato Si’ ook bekend als Kringwinkel Linkeroever en tweedehandswinkel. We vieren dit samen met de jaarlijkse nazomermarkt op het plein naast de bibliotheek. Naast activiteiten in de winkel vanaf 10.00 uur zijn er 2 optredens gepland: HerMess om 14.15u en […]

10 september 2023

De jaarlijkse interreligieuze vredesbijeenkomst van Sant’Egidio vindt dit jaar plaats in de Duitse hoofdstad Berlijn, van 10 tot 12 september 2023. Het programma wordt later bekend gemaakt. Geïnteresseerden kunnen zich wel al aanmelden bij info@santegidio.be Voor meer informatie over deze jaarlijkse bijeenkomst kan u terecht op onze pagina over Vrede of neem een kijkje op de […]