In memoriam kardinaal Edward Cassidy (+ 10 april 2021), dienaar van de Kerk en van de dialoog

De gemeenschap van Sant’Egidio gedenkt, in dankbaarheid en vriendschap, kardinaal Edward Cassidy, die overleed te Newcastle (Australië) op de vooravond van de zondag van Barmhartigheid, na een lang leven in dienst van de Kerk.

Wij kenden hem van nabij en waardeerden zijn intense inzet voor de dialoog, die zich uitstrekte over verschillende terreinen, van diplomatie tot oecumene, en die hij altijd beleefde met eenvoud en een positieve ingesteldheid, omdat hij zich bewust was van een dringende eenheid onder de christelijke kerken. In zijn hoedanigheid van voorzitter van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de eenheid onder de christenen (van 1989 tot 2001) nam de kardinaal verscheidene malen deel aan de bijeenkomsten van het Gebed voor de Vrede, door Sant’Egidio in de geest van Assisi georganiseerd, en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de groei van de dialoog tussen de christenen en tussen de godsdiensten.

Cassidy was overtuigd van de onvervangbare rol die gelovigen voor de mensheid kunnen spelen, zoals hij in 1995 in Firezne zei: “Als gelovigen in staat zijn te leven volgens wat in hun eigen godsdienst wordt geopenbaard, dan zal de wereld er beter aan toe zijn. Dat kan een concrete verandering in de geschiedenis teweegbrengen. Rond de solidariteit met de minsten kunnen religies een echte ontmoetingsplaats vinden”.

De woorden die hij in 1998 in Boekarest uitsprak ter gelegenheid van de Internationale Bijeenkomst van het Gebed voor de Vrede, over de wijze waarop de christelijke kerken de weg naar eenheid zouden kunnen versnellen, zijn een synthese van zijn gevoelens en zijn inzet voor de dialoog: “Laten wij leerstellige vraagstukken, die te zijner tijd zullen moeten worden overwonnen, buiten beschouwing laten. Er is behoefte aan een mentaliteitsverandering. Voor christenen is het niet genoeg om alleen maar verdraagzaam te zijn tegenover elkaar. Als broeders en zusters in de ene Heer moeten wij elkaar niet slechts verdragen, maar moeten we elkaar liefhebben. Wij zijn geroepen om voor elkaar te zorgen.”

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]