Godsdiensten in gesprek over Asiel en Migratie

Sant'Egidio - Interfaith Harmony Breakfast 2024

Op donderdagmorgen, 1 februari 2024 verzamelden vertegenwoordigers van de kerken en de religies in Brussel voor een “Interfaith Harmony Breakfast”, op uitnodiging van de Gemeenschap van Sant’Egidio.
Thema van de bijeenkomst was Asiel en Migratie. De deelnemers gingen in gesprek met Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die de uitdagingen schetste en vooral de hoofdlijnen van het komende Europese pact over Migratie uiteenzette. Daarop volgde een gedachtewisseling tussen de deelnemers en de Staatssecretaris, waarbij een aantal bekommernissen werden geuit.

Bijzondere aandacht ging uit naar de “Humanitaire Corridors”. Met dit project van de Gemeenschap van Sant’Egidio, dat vorm krijgt in samenwerking met de kerken en religies, kunnen kwetsbare vluchtelingen met een humanitair visum en per vliegtuig veilig naar een aantal Europese landen (Italië, Frankrijk en België) reizen. Ter plaatse worden ze door onthaalcomités ontvangen en begeleid bij hun asielprocedure en hun integratieproject.

Op die manier konden al 252 Syriërs en 4 Afghanen een nieuwe toekomst opbouwen in ons land (in totaal betreft het momenteel 6697 mensen in Europa). De Staatssecretaris verzekerde de toehoorders dat de Europese Unie ook in de toekomst wil inzetten op veilige en legale routes voor kwetsbare vluchtelingen, in samenwerking met de burgermaatschappij (community sponsorship).

De eerste week van februari geldt sinds 2010 als een “Interfaith Harmony Week”. Op voorstel van de Verenigde Naties worden over heel de wereld interreligieuze ontmoetingen gehouden. Traditioneel organiseert Sant’Egidio in dat kader een ontbijtontmoeting.

Galerie

Agenda

16 juli 2024

Elke zomer zet Simeon en Hanna zijn tuin en deuren open voor vriendschap en ontmoeting. Familie, vrienden en sympathisanten zijn welkom op volgende dinsdagen van 15-17u in het Huis van Sant’Egidio te Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen. 16 juli – Zingen met Jan op de accordeon en taart 23 juli – Shajin op de klarinet en […]

21 juli 2024

Op 21 juli vindt de jaarlijkse zomeruitstap “Volkeren van Vrede” plaats, georganiseerd door Sant’Egidio. Dit jaar brengen we een bezoek aan het Atomium in Brussel en iedereen is welkom! We vertrekken om 8u30 met de bus aan Tutti (St. Bartholomeusstraat 9, 2170 Merksem). Voor ‘s middags vragen we om zelf een picknick mee te nemen […]