Interfaith Harmony Breakfast in Antwerpen en Brussel

In deze eerste week van februari heeft telkens een twintigtal leiders en vertegenwoordigers van de christelijke kerken, de islam, het jodendom en het boeddhisme een ‘Interfaith Harmony breakfast’ gehouden. Dit gebeurde zowel in Brussel, op maandag 3 februari, als in Antwerpen, op vrijdag 6 februari.

Op de ontbijtontmoeting in Antwerpen op 6 februari schoof Bart Somers, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen mee aan tafel.

Het thema van beide ontmoetingen was: “Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven”, naar aanleiding van het historisch document dat Paus Franciscus en de grootimam van Al-Azhar, Ahmed El-Tayeb, ondertekenden op 4 februari vorig jaar. Lees hier het document. Onlangs lanceerden beiden ook een voorstel om 4 februari uit te roepen tot de dag van “Human Fraternity”.

Dit ‘interlevensbeschouwelijk ontbijt’ begin februari is een jaarlijks initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio. De eerste week van februari is immers op initiatief van koning Abdullah II van Jordanië door de Verenigde Naties tot ‘Interfaith Harmony Week’ uitgeroepen. Over heel de wereld worden initiatieven gehouden die het samenleven tussen mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen te stimuleren. Deze week worden ook elders nog andere interreligieuze initiatieven genomen.

Antwerpen

Brussel

Galerie

Agenda

8 juni 2024

Samen met de dertigste verjaardag van Kamiano – de dak- en thuislozenwerking van Sant’Egidio in Antwerpen – viert AtelierKamiano zijn vijfde verjaardag op 8 juni. Dat gebeurt met een tentoonstelling en presentatie van ons ‘BOEK’, dat ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis wordt uitgebracht. Tijdens de tentoonstelling ‘DE (T)HUISKAMER’ kan u de werken bewonderen die […]

26 augustus 2024

De jaarlijkse Youth for Peace bijeenkomst wordt dit jaar van 27 tot 29 augustus 2024 in Berlijn gehouden. Meer informatie volgt.