Gebed voor de martelaren en geloofsgetuigen van onze tijd

7 april 2020 - 19:00

In de Goede Week herdenkt de Gemeenschap van Sant’Egidio de christenen die in onze tijd vermoord werden wegens hun geloof en zo getuigen van hun liefde voor God en de mensen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te bidden dinsdag 7 april om 19u live via onze internationale websiteyoutubechannel of facebookpagina.