Gebedswake voor en met vluchtelingen en nieuwkomers in Brussel

Datum: 17 juni 2021

Tijd: 19:30u

Op dit moment zijn er wereldwijd zo’n tachtig miljoen mensen gedwongen op de vlucht (waarvan meer dan de helft in hun eigen land). De Verenigde Naties vragen ieder jaar aandacht voor hun verhaal op Wereldvluchtelingendag (20 juni).

Sant’Egidio houdt deze week gebedswakes voor de mensen op de vlucht: voor asielzoekers, erkende vluchtelingen, migranten, mensen zonder papieren, … allemaal mensen op zoek naar veiligheid, vrede en een beter leven.

We gedenken ook in het bijzonder al diegenen die gestorven zijn op de “reizen van de hoop”. De afgelopen jaren stierven naar schatting 43.390 mensen in de Middellandse Zee of op andere migratieroutes naar Europa. Een dramatisch cijfer. Het afgelopen jaar, sinds juni 2020, zijn er 4.071 mensen om het leven gekomen in een poging ons continent te bereiken.

We mogen deze voortdurende tragedie nooit vergeten. Duizenden mensen zitten nog steeds opgesloten in detentiecentra in Libië of in de vluchtelingenkampen van Lesbos. Het is dringender dan ooit om humanitaire corridors te openen en de vluchtelingen te spreiden over verschillende landen.

Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag organiseert Sant’Egidio op donderdag 17 juni om 19u30 een gebedswake voor en met vluchtelingen, nieuwkomers in Brussel (Rijkeklarenkerk).

Dit gebed is ook te volgen via livestream op  onze websiteyoutube en facebookpagina.