Interfaith Harmony Breakfast Antwerpen

Datum: 1 februari 2022

Tijd: u

In deze eerste week van februari heeft telkens een twintigtal leiders en vertegenwoordigers van de christelijke kerken, de islam, het jodendom en het boeddhisme een ‘Interfaith Harmony breakfast’ gehouden. In Antwerpen gebeurt dit op di 1 februari 2022

Dit ‘interlevensbeschouwelijk ontbijt’ begin februari is een jaarlijks initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio. De eerste week van februari is immers op initiatief van koning Abdullah II van Jordanië door de Verenigde Naties tot ‘Interfaith Harmony Week’ uitgeroepen. Over heel de wereld worden initiatieven gehouden die het samenleven tussen mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen te stimuleren. Deze week worden ook elders nog andere interreligieuze initiatieven genomen.