Kerstfeest met de geïnterneerden van de gevangenis van Merksplas

Datum: 25 december 2023

Tijd: 09:00u

Op kerstdag maandag 25 december 2023 wordt een kerstfeest georganiseerd in de strafinstelling van Merksplas.

Onder het motto: “Ik was gevangen en gij zijt mij komen bezoeken” (Mt.25,36) willen we de geïnterneerden een kerstfeest aanbieden. In samenspraak met de directie komen mensen die bijna geen bezoek krijgen, het eerst in aanmerking. Op verschillende afdelingen wordt in groep een diner aangeboden voor ongeveer 30 gevangenen per afdeling. Het feest gaat door op de middag.

Om mee te helpen op dit feest houdt u zich best vrij van 9u tot 15u15.

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op donderdag 14 december 2023 om 19u30 noodzakelijk is om er een vlekkeloos en onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u in het huis van Sant’Egidio in de Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen.

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Johan Beuckelaers op het mailadres johanbeuckelaers@gmail.com

Sant'Egidio - Kerstmis - Merksplas

Inschrijven kerstfeest

    Gelieve je slechts aan te melden voor één kerstfeest. Vul het onderstaande formulier in als je wenst deel te nemen. Let op! Je bent pas definitief ingeschreven, zodra je een bevestigingsmail van ons hebt mogen ontvangen.

    Indien je met vrienden of met familie zou komen, kan je aangeven met welke personen je wilt samenwerken in het veld "Graag samen met". Gelieve per persoon die zou willen deelnemen een formulier in te vullen.