Feest met de armen in Antwerpen Linkeroever

Datum: 25 december 2023

Tijd: 13:30u

Op maandag 25 december 2023 vanaf 13u30 vieren we op Linkeroever Kerstmis met de kinderen van de “School van Vrede”, jongeren, vluchtelingen, vrienden van de taaloefenkansen, ouderen en gezinnen.
We starten de namiddag met een kerstviering; aansluitend wordt er verder gefeest met muziek, hapjes, drankjes en een dessertenbuffet. Uiteraard mag de kerstman met zijn geschenken niet ontbreken; het einde is voorzien om 16u30.

We vragen je vrij te houden die dag vanaf 10u voor de voorbereidingen, tot 17u30 zodat we ook samen kunnen opruimen.

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat een gezamenlijke voorbereidende vergadering noodzakelijk is om er voor iedereen een mooi en gezellig feest van te maken. Daarom is het nodig om u vrij te maken om op zaterdag 16 december om 10u aanwezig te zijn op deze vergadering. Het is een eerste ontmoeting, ieder kan zijn talenten kenbaar maken en alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komt er aan bod. We verwachten u in de Sint-Lucaskerk, Ernest Claesstraat 5, 2050 Antwerpen (achterkant van de tweedehandswinkel Laudato Si’).

Op zaterdag 23 december 2023 zal er een voorbereidingsdag zijn van 10-16u voor het inpakken van de geschenken. Graag je aanwezigheid even melden via www.santegidio.be ‘inpakmoment kerstfeest Linkeroever’ (binnenkort beschikbaar), of op onderstaand e-mailadres, met eventueel je beschikbare tijd.

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Veronique Wetzels op het mailadres veroniquewetzels@hotmail.com

We geven nog graag mee dat in de Sint-Carolus Borromeuskerk op het Hendrik Conscienceplein in Antwerpen op zondag 24 december 2023 om 17u een kerstwake met Sant’Egidio doorgaat, als ook op maandag 25 december 2023 een kerstviering, eveneens om 17u.

Van harte welkom !

Afbeelding van Kerstmis in Antwerpen Linkeroever

Inschrijven kerstfeest

    Vul het onderstaande formulier in als je wenst deel te nemen als vrijwilliger. Nadien zal u nog een mail ontvangen met bijkomende informatie aangaande het kerstfeest.

    Gelieve je slechts aan te melden voor één kerstfeest. Let op! Het is ook niet mogelijk om met hetzelfde e-mailadres meerdere personen in te schrijven.

    Indien je met vrienden of met familie zou komen, kan je aangeven met welke personen je wilt samenwerken in het veld "Graag samen met". Gelieve per persoon die zou willen deelnemen een formulier in te vullen.