Kerstfeest in de wijk Antwerpen-Borgerhout (Volzet)

Datum: 25 december 2019 om 12:30u

Op woensdag 25 december 2019 van 12u30 tot 14u30 bent u van harte welkom op het kerstfeest in de wijk Antwerpen-Borgerhout in de Sint-Willibrorduskerk (Kerkstraat 89, 2060 Antwerpen). In deze wijk is Sant’Egidio doorheen het jaar actief met de “School van Vrede” en “Leve de Ouderen”. Op het kerstfeest zitten eenzame ouderen en gezinnen samen aan de feesttafel aan.

 

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op donderdag 12 december 2019 om 19u30 noodzakelijk is om er een onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u in de Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen.

 

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Paula Bemelmans op het mailadres paula.bemelmans@scarlet.be 

Sorry, dit kerstfeest is reeds volzet.