Feest met de armen in Antwerpen Borgerhout

Datum: 25 december 2023

Tijd: 09:00u

Op maandag 25 december 2023 (voorbereiden vanaf 9u00) bent u van harte welkom op het kerstfeest in de wijk Antwerpen-Borgerhout in de Sint-Willibrorduskerk (Kerkstraat 89, 2060 Antwerpen). In deze wijk is Sant’Egidio doorheen het jaar actief met de “School van Vrede”, “Amici” en “Leve de Ouderen”. Op het kerstfeest zitten eenzame ouderen, mensen met een beperking en gezinnen samen aan de feesttafel aan.

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op zaterdag  16 december 2023 om 16u00 noodzakelijk is om er een onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u hiervoor in de Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen.

Om alle gasten van ons feest een geschenk te kunnen geven, vragen wij aan alle vrijwilligers om mee geschenken in te zamelen en mee te nemen op de voorbereidende vergadering. Meer info ontvangt u na inschrijving.

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Luc De Bolle op het mailadres luc.debolle@gmail.com .

Afbeelding van Kerstmis in Borgerhout