Feest met de armen in Borgerhout

Datum: 25 december 2022

Tijd: 08:30u

Op zondag 25 december 2022 bent u van harte welkom op het kerstfeest met Sant’Egidio in de wijk Antwerpen-Borgerhout in de Sint-Willibrorduskerk (Kerkstraat 89, 2060 Antwerpen).

 

In deze wijk is Sant’Egidio doorheen het jaar actief met de “School van Vrede”, Amici en “Leve de Ouderen”. Op het kerstfeest zitten eenzame ouderen, mensen met een beperking en gezinnen samen aan de feesttafel aan.

 

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op vrijdag  16 december 2022 om 19u30 noodzakelijk is om er een onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u in de Kerkstraat 159, 2060 Antwerpen.

 

Om alle gasten van ons feest een geschenk te kunnen geven, vragen wij aan alle vrijwilligers om mee geschenken in te zamelen en mee te nemen op de voorbereidende vergadering. Meer info ontvangt u na inschrijving.

 

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Luc De Bolle op het mailadres luc.debolle@gmail.com

 

Sint-Willibrorduskerk, Kerkstraat, Antwerpen, Belgium