Feest met de armen in Antwerpen Merksem

Datum: 25 december 2023

Tijd: 10:00u

Op maandag  25 december 2023 vanaf 10u vindt een kerstfeest met diner plaats in de Sint-Bartholomeuskerk in Merksem. 

Kinderen van de “School van Vrede” en hun families, jongeren, vluchtelingen en nieuwkomers, ouderen en personen met een beperking vieren als één familie Kerstmis.

Uw hulp is nodig vanaf 9u om al de voorbereidingen op tijd te kunnen doen. Om 10u gaat de feestelijke liturgie door en nadien wordt alles klaargezet voor het diner en het feest. Het feest en de opruim achteraf zal ongeveer tot 15u in beslag nemen.

De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op zaterdag 23 december om 10u noodzakelijk is om er een vlekkeloos en onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u in Tutti ( Sint-Bartholomeusstraat 9A ) in Merksem. 

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Marielle De Bolle op het mailadres  marielle.debolle@santegidio.be.

Afbeelding van Kerstmis in Sant'Egidio Merksem

Inschrijven kerstfeest

    Vul het onderstaande formulier in als je wenst deel te nemen als vrijwilliger. Nadien zal u nog een mail ontvangen met bijkomende informatie aangaande het kerstfeest.

    Gelieve je slechts aan te melden voor één kerstfeest. Let op! Het is ook niet mogelijk om met hetzelfde e-mailadres meerdere personen in te schrijven.

    Indien je met vrienden of met familie zou komen, kan je aangeven met welke personen je wilt samenwerken in het veld "Graag samen met". Gelieve per persoon die zou willen deelnemen een formulier in te vullen.