Feest met de armen in Merksem

Datum: 25 december 2022

Tijd: 10:00u

Op zondag 25 december 2022 vanaf 10u vindt een kerstfeest plaats in de Sint-Bartholomeuskerk in Merksem.

Kinderen van de “School van Vrede” en hun families, jongeren, vluchtelingen en nieuwkomers, ouderen en personen met een beperking vieren als één familie Kerstmis.

Uw hulp is nodig vanaf 9u om al de voorbereidingen op tijd te kunnen doen. Om 10u gaat er de feestelijke liturgie  door en nadien wordt alles klaargezet voor het diner en het feest. Het feest en de opruim achteraf zal ongeveer tot 15u in beslag nemen.

De ervaring van de vorige jaren leert ons dat uw aanwezigheid op de voorbereidende vergadering op zaterdag 17 december om 10u noodzakelijk is om er een vlekkeloos en onvergetelijk kerstfeest van te maken. Alle praktische inlichtingen over dit feest en over de taak die daar van u wordt verwacht, komen in de voorbereidende vergadering aan bod. We verwachten u in Tutti, St.-Bartholomeusstraat 9A, 2170 Merksem.

Voor verdere inlichtingen over dit feest mag u contact opnemen met Marielle De Bolle op het mailadres marielle.debolle@santegidio.be

Sint-Bartholomeuskerk, Bredabaan, Antwerpen, Belgium