Oecumenisch gebed voor de martelaren en de vrede

Datum: 16 april 2019

Tijd: 20:00u

Op dinsdag 16 april om 20u herdenken we in een speciaal oecumenisch gebed voorgegaan door Mgr. Johan Bonny in de Sint-Carolus Borromeuskerk, Hendrik Conscienceplein in Antwerpen, al diegenen die in onze tijd vermoord werden wegens hun christelijk geloof. We denken daarbij aan christelijke minderheden die op vele plaatsen een zware prijs betalen, en in het bijzonder ook aan de Nederlandse pater jezuïet Frans van der Lugt, die in het Syrische Homs werd omgebracht, en aan de 19 martelaren van Algerije, die op 8 december 2018 werden zaligverklaard (onder wie de Antwerpse witte pater Charles Deckers).