Studiedag: “Ouderen afgeschreven. Corona legt een sluipende tendens bloot.”

Datum: 2 juli 2021

Tijd: 09:30u

Graag nodigen wij u uit op onze studiedag op vrijdag 2 juli over het onderwerp de zorg voor ouderen in onze maatschappij. We herinneren ons nog allemaal de schrijnende beelden uit de woon- en zorgcentra tijdens de eerste lockdown. Terwijl alle aandacht uitging naar de situatie in de ziekenhuizen, speelden zich dramatische toestanden af bij de ouderen in de woon-en zorgcentra. Wat er toen (niet) gebeurd is, legt een veel diepere crisis bloot. Hoe gaan wij in onze samenleving om met ouderen? Hoe is de beeldvorming en de omgang met ouderen zo drastisch kunnen veranderen? Van het wijze kapitaal van een samenleving worden ze steeds vaker tot een “last”, een “probleem”. Hoe kunnen we ouderen opnieuw valoriseren voor wie ze zijn en hen de plaats geven in onze maatschappij die ze niet alleen verdienen, maar zelfs rechtmatig toekomt? Eeuwenlang en tot op heden (in alle culturen buiten de Westerse) werden ouderen gerespecteerd voor hun waardigheid en werd een beroep gedaan op hun wijsheid. Ook in onze samenleving hebben ze steeds een centrale plaats gekregen. Wat is er dan zo veranderd? De studiedag zal pijnlijk accuraat blootleggen hoe met ouderen doorgaans wordt omgesprongen en vooral hoe het anders kan en ja zelfs moet.
Plaats: aula Jean Monnet, campus sociale wetenschappen KULeuven, Parkstraat 51, 3000 Leuven
Deze studiedag gaat live op de campus door indien de coronamaatregelen het toelaten.

Programma:
09.30 – 09.35 uur: Welkomstwoord door moderator prof. Hans Geybels (KU Leuven)
09.35 – 10.20 uur: Bert Vanderhaegen (UZ Gent)
10.20 – 11.05 uur: prof. Theo Boer (PThU)
11.05 – 11.15: koffiepauze
11.15 – 12.00 uur: Dirk Lips (Curando)
12.00 – 13.00 uur: middagpauze met broodjes
13.00 – 13.45 uur: prof. Jessie Dezutter (KU Leuven)
13.45 – 14.30 uur: Lindsy Desmet (KU Leuven)
14.30 – 14.40 uur: koffiepauze
14.40 – 15.25 uur: prof. Jan De Volder (KU Leuven en Sant’ Egidio)
15.25 – 15.45 uur: samenvatting door prof. Chris Gastmans (KU Leuven)
Receptie
Prijs: € 20, € 15 voor leden van Katechetika Plus, gratis voor studenten
Inschrijven vereist: https://theo.kuleuven.be/nl/studiedag-ouderen-afgeschreven/
Deze studiedag staat open voor iedereen, dus nodig gerust andere geïnteresseerden uit.