“The Pastor and the Imam” uit Nigeria komen naar België

Datum: 6 november 2019

Tijd: 18:30u

Voormalige gezworen vijanden ijveren nu samen voor vrede tussen moslims en christenen en tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen

Op 5 en 6 november 2019 zijn imam Muhammad Ashafa en pastor James Wuye uit Nigeria te gast in ons land om hun opmerkelijke verhaal te brengen. Als leiders van radicale christelijke en islamitische jongerenbewegingen stonden ze jarenlang als vijanden tegenover elkaar. Na hun wonderbaarlijke verzoening trekken ze als vrienden rond met een boodschap van vrede,  verzoening en interlevenbeschouwelijke verstandhouding.

In de jaren 1990 waren James Wuye en Muhammad Ashafa de radicale aanvoerders van jongerenmilities die elkaar bevochten, in de context van het groeiende etnische en communautaire geweld in Kaduna, in Noord-Nigeria.

In de confrontaties gingen vele huizen en gebouwen in vlammen op, en werden velen gewond en vermoord. Aan beide zijden klonk de roep om wraak. In de daaropvolgende botsingen leden beide leiders persoonlijke verliezen. Imam Ashafa verloor twee broers en zijn geestelijke vader in het conflict. Pastor Wuye verloor niet alleen een goede vriend, ook zijn rechterhand moest worden geamputeerd.

Toen gebeurde iets ongelooflijks. Door een gelukkig toeval ontmoetten de twee aartsvijanden elkaar en raakten in gesprek. Uiteindelijk drong het besef door dat ze hun gemeenschappen en godsdienst beter konden beschermen door zich met elkaar te verzoenen.

Na verloop van tijd richtten de twee mannen het Interfaith Mediation Center op. Dat is een interreligieuze, grassrootsorganisatie die de kloof tussen christenen en moslims in Nigeria tracht te overbruggen. Ze organiseren onder meer trainingsprogramma’s om voormalige militieleden tot vredesactivisten om te vormen. En in geval van etnisch-religieus conflict elders in Nigeria trekken ze  erop uit om te gaan bemiddelen.

Hun model van interreligieuze dialoog en verzoening wekte ook elders aandacht en geldt als een ‘good practice’ van interreligieuze dialoog. Bekijk hier de clip van de documentaire “The Imam and the Pastor”.

Sinds enkele jaren gaan Wuye en Ashafa samen getuigen, zowel binnen als buiten Nigeria, om mensen en groepen die van elkaar verschillen te leren hoe ze met elkaar in het reine kunnen komen en vreedzaam kunnen samenleven.

Begin november zijn ze in ons land om hun opmerkelijke verhaal te brengen.

Op dinsdag, 5 november 2019 spreken ze om 20u in Leuven (Aula Rector De Somer, Charles Deberiotstraat 24, 3000 Leuven) over “From Hatred and Violence to Reconciliation and Peace Making. Pastor James and Imam Muhammad from Nigeria”.

Op woensdag 6 november 2019 spreken ze om 10u30 voor leerlingen van Middelbare Scholen in Theater Elckerlyc (Frankrijklei 85-87, 2018 Antwerpen).

Die avond om 18u30 spreken ze voor hogeschool- en universiteitsstudenten op de Universiteit Antwerpen (UA – R001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen).

Voor meer informatie: info@santegidio.be