Katalyma – samenwoonst voor daklozen feestelijk geopend

Op donderdag, 7 maart 2024 werd 'Katalyma' feestelijk geopend. In dit appartement, gelegen in een residentiële buurt in Antwerpen, kregen vijf daklozen een dak boven het hoofd. Aan de hand van een taakverdeling en op basis van hun capaciteiten runnen de vijf mannen zelf het huishouden. Ze worden daarbij bijgestaan door een team van Kamiano en vrijwilligers van Sant'Egidio.

Op donderdag, 7 maart 2024 werd ‘Katalyma’ feestelijk geopend. In dit appartement, gelegen in een residentiële buurt in Antwerpen, kregen vijf daklozen een dak boven het hoofd. Aan de hand van een taakverdeling en op basis van hun capaciteiten runnen de vijf mannen zelf het huishouden. Ze worden daarbij bijgestaan door een team van Kamiano en vrijwilligers van Sant’Egidio.

‘Katalyma’ is het Griekse woord voor ‘herberg’. Het staat in het evangelieverhaal van de Barmhartige Samaritaan (Lucas 15, 34). De naam drukt goed uit wat Sant’Egidio doet: halt houden bij de gekwetste man aan de kant van de weg, de acute wonden verzorgen, maar ook zorgen voor een blijvende verzorging, onder meer door een dak boven het hoofd. Bij de opening zei voorzitter Hilde Kieboom: “een huis bieden betekent veiligheid en waardigheid geven, maar ook de mogelijkheid om samen te leven. Het stevige fundament van Katalyma is de gastvrijheid”.

De woningnood doet zich hoe langer hoe meer voelen, zeker in het onderste segment. Een recente pano-reportage belichtte de schrijnende nood aan sociale woningen. Ook betaalbare huurwoningen zijn voor arme mensen hoe langer hoe moeilijker te vinden.

Een dak boven het hoofd zoeken voor kwetsbare mensen met een precaire woonsituatie is met de jaren een steeds belangrijker activiteit geworden van Sant’Egidio. Momenteel biedt Sant’Egidio, in verschillende formules en op verschillende plaatsen in ons land, woningen met sterk verlaagde huurprijs aan 125 personen. “Katalyma” kon worden aangekocht, ingericht en bemeubeld dankzij de gift van een gulle sponsor, die sterk begaan is met het lot van mensen die op straat leven. Daarvoor zet Sant’Egidio zich in via de vzw “Vrienden van Betlehem”.

Wij roepen sympathisanten op eventueel bruikbare, maar voldoende kwalitatieve huizen en appartementen, die voor het huisvesten van kwetsbare mensen kunnen worden gebruikt, contact op te nemen met Pascale Bemelmans (pascale.bemelmans@santegidio.be)

Galerie

Agenda

28 april 2024

Op zondag, 28 april, om 11u, gaat Mgr. Luc Terlinden, aartsbisschop van Mechelen- Brussel, de dankviering voor in de OLV ter Rijkeklarenkerk, Brussel.

14 april 2024

Op zondag, 14 april 2024 om 14u30 gaan kardinaal Jean-Claude Hollerich, aartsbisschop van Luxemburg en Mgr Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, een feestelijke dankviering voor in de OLV-kathedraal van Antwerpen