Laten we Afrika niet vergeten

Gezamenlijke oproep van Rissho Kosei-kai en Sant’Egidio

De Japanse boeddhistische lekenvereniging Rissho Kosei-kai en de Gemeenschap van Sant’Egidio doen een oproep aan de godsdiensten en de naties van de wereld om Afrika niet te vergeten in de Covid-noodtoestand en om het niet zonder vaccins achter te laten.

De oproep maakt deel uit van een concreet engagement voor Afrika, dat hernieuwd werd door Rissho Kosei-kai en Sant’Egidio. De overeenkomst werd ondertekend op 2 november 2016. De samenwerking is de vrucht is van de geest van Assisi, van de dialoog en tussen godsdiensten en culturen.

 

 LATEN WE AFRIKA NIET VERGETEN

Rissho Kosei-kai
Gemeenschap van Sant’Egidio

GEMEENSCHAPPELIJKE OPROEP

Al meer dan een jaar zitten we in de irreëel aandoende situatie van het Coronavirus, dat de hele wereld treft. Wie had zo’n gebeurtenis kunnen voorspellen die alle mensen op aarde zou treffen?

Tot op heden zijn er in de wereld 2.700.000 sterfgevallen ten gevolge van Covid-19 geregistreerd. Bovendien heeft de wereldwijde besmetting ons gedwongen om van anderen afstand te houden, ons te isoleren, ons tegen anderen te beschermen en uit mekaars buurt te blijven. Covid-19 heeft de manier van leven in alle samenlevingen over de hele wereld veranderd: meer binnen blijven, meer eenzaamheid, meer luiheid. Vooral de zwaksten en de bejaarden in instellingen hebben onder de gevolgen van dit alles geleden. Vandaag hangt er een mist over de toekomst. Mensen zijn moe, lui, verdrietig en worden overgeleverd aan een individualistisch leven.

Overal, in het oosten en in het westen, hebben wij leed en moeilijkheden ondervonden en gedeeld, maar Afrika blijft een van de continenten die het hardst te lijden hebben. Eigenlijk hebben, los van Covid-19, mensen in Afrika altijd geleden onder armoede.
Toen iedereen in de rijke landen zich naar het vaccin haastte, bleef Afrika er grotendeels van verstoken.
In deze complexe context steekt de cultuur van het individualisme weer de kop op, aangemoedigd door de moeilijke situatie waarin wij verkeren: “Je moet aan jezelf denken, aan je eigen land, aan je eigen gemeenschap!”. Egocentrisme lijkt vandaag meer dan een nadeel een noodzaak te zijn. Angst en individualisme zijn de gevoelens van deze tijd. Individuen worden erdoor getroffen, maar ook de naties. Iedereen is op zichzelf aangewezen, terwijl anderen worden gezien als potentiële vijanden, een bron van besmetting waartegen je je moet verdedigen.
Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat het juist in deze moeilijke tijd des te belangrijker is om aan anderen te denken en ten gunste van anderen te handelen. De pandemie heeft duidelijk aangetoond hoe een egoïstische houding veel schade aanricht, terwijl een altruïstische houding net geneest. Als niet iedereen wordt gevaccineerd, is het risico dat de pandemie opnieuw (met nieuwe varianten) uitbreekt namelijk zeer groot.
En dus wordt altruïsme ook een persoonlijke noodzaak, want alleen met een wereldwijde vaccinatie zullen wij in staat zijn om het virus echt te verslaan.  In dit kader hernieuwden de Japanse boeddhistische lekenvereniging Rissho Kosei-kai en de Internationale katholieke lekenbeweging Gemeenschap van Sant’Egidio de Gemeenschappelijke Overeenkomst van Broederlijkheid en Wederzijdse Samenwerking voor Afrika die zij op 2 november 2016 ondertekenden. Daarin staat heel duidelijk te lezen: “Wij zijn ervan overtuigd dat wij ‘bouwstenen van vrede’ kunnen brengen op een planeet vol ‘bouwstenen van oorlog’, zoals paus Franciscus herhaaldelijk heeft gezegd”.
Om concreet gestalte te geven aan ons engagement doen wij vandaag een beroep op de ontwikkelde landen om hun solidariteit te tonen door het COVAX-programma van de VN te financieren en door een deel van hun vaccinvoorraden af te staan. Tegelijkertijd doen wij een beroep op de farmaceutische bedrijven om de mogelijkheid te bieden vaccins voor Afrika te produceren zonder, althans tijdelijk, aan de octrooiregels te hoeven voldoen.
Wij zijn er vast van overtuigd dat er vandaag, mede door de tragedie van Covid-19, behoefte is aan een ruimhartiger inzet voor vrede en solidariteit in de wereld. Dat geldt des te meer voor onze wereld die zo ziek is van de pandemie van het individualisme.
Om onze wereld, verwond door zoveel lijden, te genezen, moeten we de cultuur van angst en individualisme verslaan, en de cultuur van de andere en van de solidariteit groeikansen geven. Want het is nu wel bijzonder duidelijk: Niemand redt zichzelf alleen, we zitten allemaal in hetzelfde bootje.
Om deze redenen, en omdat wij onze diepe persoonlijke betrokkenheid op Afrika hernieuwen, doen wij met klem de volgende oproep aan alle grote godsdiensten en alle volkeren van de wereld:

“LATEN WE AFRIKA NIET VERGETEN!” 

Want Afrika is onze toekomst, Afrika is de toekomst van de hele wereld!

Tokio / Rome, 1 juni 2021

Ds. Kosho Niwano, voorzitter van de Rissho Kosei-kai

Prof. Marco Impagliazzo, voorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio

Galerie

Agenda

8 juni 2024

Samen met de dertigste verjaardag van Kamiano – de dak- en thuislozenwerking van Sant’Egidio in Antwerpen – viert AtelierKamiano zijn vijfde verjaardag.  Dat gebeurt met een tentoonstelling en presentatie van een boek, dat ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis wordt uitgebracht. Tijdens de tentoonstelling ‘DE (T)HUISKAMER’ kan u de werken bewonderen die de afgelopen vijf […]

11 juni 2024

Op dinsdag 11 juni 2024 vindt het evenement ‘VOICES OF HOPE’ plaats, dit is een evenement gewijd aan Wereldvluchtelingendag (20 juni), waarbij positieve migratieverhalen en succesvolle programma’s in het werken met migranten en vluchtelingen onder de aandacht worden gebracht. ‘VOICES OF HOPE’ wil inspireren, onderwijzen en begrip brengen door middel van persoonlijke verhalen en inzichten […]