Luca Attanasio

De Gemeenschap van Sant’Egidio is diep bedroefd over de moord op de Italiaanse ambassadeur Luca Attanasio, zijn lijfwacht en de chauffeur die hem vergezelde. Op 22 februari werd er een aanval gepleegd op het humanitaire konvooi van het Wereldvoedselprogramma (WFP) waarin hij zich bevond.

Sant’Egidio herinnert zich hem met genegenheid, na hem vele keren te hebben ontmoet in Rome en Kinsasha en kennis te hebben gemaakt met zijn grote vakkundigheid en menselijkheid.

Ambassadeur Attanasio was in het bijzonder gepassioneerd door het DREAM programma van Sant’Egidio voor de behandeling van AIDS in Afrika. Maar hij had ook steeds oog voor sociale noodsituaties zoals die van straatkinderen en de kinderen die naar de Scholen van Vrede van Sant’Egidio gaan.

Met hem verliezen we een gevoelige man die zich inzette voor het algemeen welzijn. Het is een groot verlies voor Afrika, het continent waarvoor Attanasio zich zo moedig heeft ingezet, vol vertrouwen in een toekomst van ontwikkeling en vrede.

Sant’Egidio Goma herdacht hem in een speciaal gebed. Bekijk hier de foto’s van het gebed en zijn bezoek aan de School van Vrede in Goma.

Deze trieste gebeurtenis herinnert ons eraan dat er elke dag Congolezen ten prooi vallen aan vele gewapende groepen. Sant’Egidio herhaalt haar engagement ten aanzien van Afrika en de pacificatie van crisisgebieden en roept alle Congolese, regionale en internationale actoren op zich onvermoeibaar in te zetten om een einde te maken aan het geweld dat Kivu en het gehele oosten van Congo al te lang teistert.

Galerie

Agenda

2 februari 2024

Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari werden er in Antwerpen-Centrum, Merksem, Linkeroever, Hoboken en Borgerhout pannenkoekenfeesten gehouden ter gelegenheid van Lichtmis. Kinderen, jongeren, nieuwe Antwerpenaren en ouderen nemen deel aan deze feesten.

1 januari 2024

Oorlog is de vader van alle armoede. Wie opkomt voor de armen, moet zich ook inzetten voor de vrede. Precies daarom zet Sant’Egidio ook in 2024 traditiegetrouw het nieuwe jaar in met een vredeswandeling. Jong en oud, mensen van verschillende afkomst en religie lopen die dag schouder aan schouder voor vrede in de stad en […]